Go to Top

Znate plačevati davke? Poznate pojme izravnava, pobot in vračilo?

Finančna uprava RS (Furs) je pristojna za opravljanje računovodskih in finančnih nalog pri pobiranju obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti. Zavezanci za obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (JFP) so pravne osebe, fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Ali poznate pojme, kot so izravnava, pobot in vračilo?

izobraževanje

Samostojni podjetniki, zakaj se ne bi naučili voditi lastnega knjigovodstva?

Več informacij

Znate plačevati davke?

Davki in prispevki so prihodek štirih blagajn javnega financiranja, Furs pa je nadzornik za plačevanje na prehodne davčne podračune (PDP), ki so odprti za posamezno blagajno javnega financiranja (oznaka podračuna 888):

Znate plačevati davke? Poznate pojme izravnava, pobot in vračilo?

Prijava na delavnico

  • PDP – proračun države: 01100-8881000030
  • PDP – ZPIZ: 01100-8882000003
  • PDP – ZZZS: 01100-8883000073
  • 212 PDP – občine: 01EZR-888OBČ00kk

Zavezanci plačujete svoje davčne obveznosti na način, ki vam omogoča, da lahko vse davčne obveznosti, ki pripadajo posameznemu prejemniku (proračunu države ZPIZ, ZZZS, občini), plačate v enem znesku.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

To pomeni, da čeprav gre za različne vrste dajatev in prispevkov, imate možnost izpolniti samo en plačilni nalog, in sicer:

  • za vse dajatve, ki pripadajo državi,
  • za plačilo vseh vrst prispevkov za zdravstveno zavarovanje,
  • za vse prispevke, ki pripadajo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Prijava na delavnico

Pobot ali kompenzacija

Pobot je eden izmed načinov prenehanja obveznosti po obračunih, zanj pa morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji.

Zavezanci za obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke so pravne in fizične osebe ter tiste, ki opravljajo dejavnost.

Klikni in deli

V primeru, da so na kartici zavezanca hkrati izkazane odprte terjatve (terjatev je  pravica upnika, da od dolžnika ali od poroka zahteva, da so njegove obveznosti izpolnjene) in obveznosti za vračilo, se izvede izravnava oziroma pobot, razlika pa se vrne zavezancu na račun. Pobot se na Furs izvede avtomatično pred izvedbo vračila. V primerih, ko se vračilo ne izvede po uradni dolžnosti, zavezanec pa želi s preplačilom pokriti odprte zapadle ali ne zapadle terjatve, pa ima možnost predlagati izvedbo izravnave oziroma pobota na posebnem obrazcu.

Prijava na delavnico

Vračilo preveč plačanega davka – preknjižba

Vračilo preveč plačanega davka se izvede po uradni dolžnosti ali na zahtevo zavezanca. Po uradni dolžnosti se izvede v primeru, kadar je z odločbo ali na podlagi predloženega obračuna ugotovljeno preplačilo davka, ki presega 10 evrov. Če ugotovljeno preplačilo ne presega 10 evrov ali kadar gre za preplačilo, ki je posledica preveč plačanega ali napačno plačanega davka ali v primeru, ko je pri plačilu navedena napačna referenca prejemnika in je zato plačilo knjiženo na drugega davčnega zavezanca, se izpolni Vloga za vračilo/preknjižbo preveč ali napačno plačane dajatve pri davčnem organu.

Potrebujete računovodski nasvet? Rezervirajte si svoj termin!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Za plačilo drugih davkov se vrne preveč plačani davek, zmanjšan za znesek davkov, ki jim je potekel rok za plačilo pri davčnem organu, o čemer se zavezanca obvesti. Rok za izvedbo vračila je 30 dni od dneva vročitve odločbe razen v primerih, kadar je z zakonom drugače določeno.

Morda vas zanima tudi:

Za računovodske nasvete lahko pokličete naše svetovalce na 01 600 1530 ali jim pišete na data@data.si.

Vir: Furs – Plačevanje davkov in dajatev

Prijava na delavnico

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja