Go to Top

Pogodba civilnega prava: delovna inšpekcija je budna

Pogodba civilnega prava, pri kateri obstajajo elementi delovnega razmerja, je bila v lanskem letu kršena 163, kažejo podatki Inšpektorata RS za delo (IRSD).

Elementi delovnega razmerja so glede na 4. člen Zakona o delovnih razmerjih  (ZDR-1) naslednji:
–        prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces,
–        opravljanje dela za plačilo,
–        delo opravlja točno določena oseba in ne kdo drug,
–        delo se opravlja po navodilih delodajalca,
–        delo poteka pod nadzorom delodajalca.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Na seminarju ne naštevamo vseh zakonov, ki uravnavajo poslovanje podjetij pri nas, razkrijemo pa vam, na katere dele slovenske zakonodaje morate biti še posebej pozorni, katere inšpektorje lahko pričakujete, da vam bodo vsaj enkrat v podjetniški karieri potrkali na vrata, in kaj narediti, ko se to zgodi.

Več informacij

Za presojanje, če navedeni elementi obstajajo v konkretnem primeru, inšpektorji za vsakega delavca posebej presojajo različne dokaze in okoliščine opravljanja dela, so sporočili z IRSD. Kot so še povedali za naše podjetje, so pojavne oblike tovrstnega dela različne. Takšno delo opravljajo tako samostojni podjetniki in upokojenci kot tudi študenti, ki opravljajo delo na podlagi napotnic študentskega servisa, ter delavci, ki so pri drugem delodajalcu že zaposleni za polni delovni čas. Naročniki oziroma delodajalci po ugotovitvah inšpektorjev poskušajo s podjemnimi pogodbami tudi rešiti težave pomanjkanja delavcev v času povečanega obsega dela (na primer gostinski lokali v visoki sezoni ali v času posebnih prireditev in podobno), so zapisali.

Pogodba civilnega prava je vse pogostejša oblika dela

pogodba civilnega pravaPo oceni IRSD je opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava vse pogostejše. V letu 2015 so inšpektorji sicer po statistiki iz njihovega informacijskega sistema ugotovili nekaj manj kršitev s tega področja kot v letu 2014 in letu prej (237 oziroma 201 kršitev), v lanskem letu pa so opravili več inšpekcijskih nadzorov pri večjih delodajalcih, ki so sklepali pogodbe civilnega prava z večjim številom delavcev.

»V enem od primerov je inšpektorica delodajalcu prepovedala opravljanje dela do odprave nepravilnosti za kar 78 delavcev, pri čemer pa se v informacijskem sistemu IRSD za posameznega delodajalcu šteje le ena kršitev, čeprav jo je dejansko storil zoper več delavcev,« so sporočili z IRSD.

Elementi delovnega razmerja lani pod drobnogledom

IRSD je v lanskem letu na temu področju res namenil posebno pozornost. »Obstoj elementov delovnega razmerja v primerih sklenjenih pogodb civilnega prava so inšpektorji preverjali na podlagi prejetih prijav, pa tudi v več usmerjenih akcijah nadzora, kjer so nadzirali spoštovanje zakonodaje s področja delovnih razmerij (na primer pri delodajalcih v dejavnosti odvetništva). Pri tem smo sodelovali tudi s Finančno upravo RS (FURS), s katero smo izvedli usmerjeno akcijo nadzora spoštovanja prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava ob obstoju elementov delovnega razmerja v medijskih hišah in koordinirano akcijo nadzora glede upoštevanja drugega odstavka 13. člena ZDR-1 pri delodajalcih, pri katerih je FURS predhodno zaznala sum kršitve omenjene določbe,« so še zapisali.

Delovni inšpektorji so lani ugotovili 163 kršite pogodb civilnega prava, kjer so obstajali elementi delovnega razmerja

Klikni in deli

IRSD tudi letos nadaljuje s poudarjeno usmerjenostjo na odkrivanje kršitev, saj so delavci, ki jim delo nareka pogodba civilnega prava, čeprav ima njihovo delo vse elemente delovnega razmerja, prikrajšani za posebno varstvo.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Sveži podjetniki, veste, kako uveljaviti strošek nakupa avtomobila in druge opreme? Ste seznanjeni z vsemi roki oddaj dokumentov, katerih podjetnik ne sme zamuditi? Ali veste, kako postati zavezanec za DDV?

Več informacij

Inšpektorji sicer po veljavni zakonodaji ne ugotavljajo obstoja delovnega razmerja, ki je v pristojnosti delovnega sodišča. Inšpektorju za potrebe prekrškovnega postopka ugotavljajo le elemente delovnega razmerja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja