Go to Top

Zdravstveni inšpektorat lani izdal 18 prepovedi opravljanja dejavnosti

Zdravstveni inšpektorat RS (Zirs) pri izvajalcih zdravstvenih in higienskih dejavnosti, kot so zdravstvenih zavodi, kopališča ter trgovine z živili in igračami, izvaja tudi nadzor dela na črno. V letu 2015 so zdravstveni inšpektorji skupaj opravili 2.152 pregledov in izdali 18 odločb o prepovedi opravljanja dejavnosti, sedem z izrekom globe in šest z izrekom opomina. V dveh primerih zdravnika nista poskrbela za svoj vpis v ustrezen register zdravnikov.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Dolžnost delodajalca je, da poskrbi za varnost in zdravje delavcev na delovnem mestu. Kakšne so pri tem obveznosti delodajalcev in kakšne delavcev?

Več informacij

Akcijski nadzor se je izvajal tudi zdravnikih zasebnikih in izvajalcih ne nujnih reševalnih prevozov v povezavi z izvajanjem nujne medicinske pomoči na prireditvah. Na podlagi prijave tržnega inšpektorata naj bi namreč nujno medicinsko pomoč na prireditvah izvajali izvajalci ne nujnih reševalnih prevozov (kar je sicer zakonsko zdravstvena dejavnost), vendar brez ustreznih dovoljenj. Konkretnejši podatki o tem niso bili podani.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Se spogledujete z idejo, da bi postali podjetnik? Poznate osnove pojme, obrazce, obveznosti, ki jih morate še pred vstopom v poslovni svet poznati? Ste seznanjeni z zakoni in dejstvi, da lahko inšpektor potrka tudi na vaša vrata?

Več informacij

zdravstveni inšpektoratKaj zdravstveni inšpektorat preverja pri delu zdravnikov?

Zirs preverja, če zdravniki razpolagajo z veljavnimi licencami na strokovnem področju, na katerem opravljajo delo. Če zdravstvene ustanove zaposlujejo zdravnike iz tretjih držav, inšpektorji preverjajo obstoj odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije. Pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, zlasti pri zdravnikih zasebnikih in pri izvajalcih ne nujnih reševalnih prevozov inšpektorji preverjajo, če imajo izvajalci dejavnosti dovoljenja v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti. Preverjajo pa tudi področje izvajanja higienske nege; zanima jih, če imajo imajo izvajalci pridobljeno obrtno dovoljenje in če so izvajalci vpisani v obrtni register.

Zdravstveni inšpektorat je lani izdal 18 prepovedi opravljanja dejavnosti!

Klikni in deli

Področja, ki jih preverja zdravstveni inšpektorat

Zirs deluje kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje. Zadolžen je za izvajanje inšpekcijskega nadzora na področjih, ki so povezana varovanjem zdravja kot javnega interesa. Gre za področja nalezljivih bolezni, minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju te dejavnosti, pacientovih pravic, duševnega zdravja, zdravniške službe, zdravilstva, higienske ustreznosti pitnih, kopalnih vod in kopališč, splošne varnosti (kozmetičnih) proizvodov, igrač, materialov in izdelkov, varnosti živil in hrane ter omejevanja porabe alkohola in tobačnih izdelkov.

Vir: Poročilo o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2015

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja