Go to Top

Odvisno razmerje normiranca – kdaj gre za odvisno razmerje?

Odvisno razmerje normiranca – primerjalni izračun

Odvisno razmerje normiranca, samostojnega podjetnika, pomeni, da bi morala namesto poslovne, neodvisne, pogodbe, biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Ne glede na naziv pogodbe je pomembna vsebina – torej delo, ki ga opravlja samostojni podjetnik za naročnika nikakor ne sme imeti elementov delovnega razmerja po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če se v nadzoru ugotovi, da gre za odvisno razmerje normiranca, FURS želi poračun vseh obveznih prispevkov in dohodnine kot če bi podjetnik, normiranec prejel plačo. Mimogrede, naši davčni svetovalci vam lahko odgovorijo na vse vaše davčne dileme! Za termin plačljivega svetovanja se lahko naročite na 01/600-1530 ali na data@data.si.

Ustanovite podjetje na Dati!

Obdavčitev normirancev

Samostojni podjetniki, normiranci, plačujejo obvezne prispevke za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko ter ostale socialne prispevke na osnovi najnižje pokojninske osnove, ki znaša v tem trenutku 1.181,75 evrov. Torej je mesečna obveznost za prispevke 451,43 evrov (38,2% od osnove). Tisti zavezanci, ki imajo “popust” pri prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje imajo mesečne obveznosti nekoliko nižje. Davek se plačuje na osnovi izračuna iz prihodkov, in zakonsko priznanih odhodkov. Davčna osnova je obdavčljiva s fiksnim davkom 20 odstotkov in se ne všteva v letni izračun dohodnine. Torej se dohodek se ne obdavčuje po dohodninski lestvici. Če bi šlo za odvisno razmerje normiranca, bi bil jasno dohodek opredeljen kot plača in bi se obračunal davek po veljavni dohodninski lestvici na dan prejema dohodka.

Informativni izračun dohodnine

davčno svetovanje

Preberite tudi – regres 2022, koliko in do kdaj?

O normirancih smo že veliko pisali, zato so vam podrobnosti o vodenju evidenc, izračunu prihodkov in razlike pri popoldanskem s.p. na voljo v naših predhodnih člankih. Odvisno razmerje normiranca vsekakor ni avtomatično, če gre za delo od doma, ampak se vedno ugotavlja, če gre za prikrito delovno razmerje. V ta namen so vam na voljo naši pravni strokovnjaki, ki lahko preverijo vaše obstoječe pogodbe ter opravijo z vami pogovor ter na podlagi dejstev podajo mnenje, ali gre v posameznem primeru za odvisno razmerje normiranca ali ne. Pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Preberite še – kaj je z marcem drugače glede bolniške odsotnosti?

Izračun plače in dohodka normiranca

Za lažjo razlago in primerjavo dohodka iz naslova plače oz. če bi bilo (ne)odvisno razmerje normiranca, smo pripravili spodnji primerjalni izračun. Izhajali smo iz mesečnega neto zneska 4.000 evrov (brez sicer zakonsko obveznih dodatkov za povračilo prehrane in prevoza na delo).

Letni izračun

PLAČA v EUR
Mesečna bruto plača 7.098,39
Letna bruto plača 85.180,68
Prispevki od bruto 22,1% 18.824,93
Splošna olajšava (osnovna) 4.500,00
Akontacija davka/dohodnine 18.355,68
Prispevki na bruto 16,1% 13.714,09
Celotni strošek plače (delodajalec) 98.894,76
Neto dohodek zaposlenega 48.000,00
Dajatve in prispevki skupaj 50.894,76

Kdaj bo regres za upokojence 2022? Koliko?

NORMIRAN SP
osnova bruto plača v EUR
PRIHODKI 85.180,68
(7.098,39 *12)
obvezni prispevki 8.400,00
(cca 700 mesečno)
NORMIRANI ODHODKI 80% 68.144,54
Davčna osnova 17.036,14
Davek 20% 3.407,23
Neto dohodek SP 73.373,45
Dajatve in prispevki skupaj 11.807,23

Razlika v dajatvah znaša 39.087,53 eur.

NORMIRAN SP
osnova strošek delodajalca v EUR
PRIHODKI 98.894,76
(8.241,23*12)
obvezni prispevki 10.800,00
(cca 900 mesečno)
NORMIRANI ODHODKI 80% 79.115,81
Davčna osnova 19.778,95
Davek 20% 3.955,79
Neto dohodek SP 84.138,97
Dajatve in prispevki skupaj 14.755,79

Razlika v dajatvah znaša 36.138,97 eur.

Skladno z veljavno zakonodajo je zavezanec za plačilo dajatev in prispevkov delodajalec, torej izplačevalec. V kolikor je delodajalec tuja pravna oseba, je zavezanec slovenski državljan/davčni rezident.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja