Go to Top

Odpravnina v primeru stečaja podjetja – mi pripada?

Odpravnina – kako je z njo, ko gre podjetje v stečaj? Se je vaš delodajalec znašel v stečajnem postopku in vas bo neizogibno doletela odpoved iz poslovnih razlogov? Ste v strahu, da vam ne bo izplačana odpravnina?

Če potrebujete nasvet v zvezi z izplačilom odpravnine, se posvetujete z našimi pravnimi strokovnjaki. Pokličite nas na 01/600-1530 ali pa nam pošljite povpraševanje na data@data.si.

Uporabite kalkulator za informativni izračun plače!

Kaj je odpravnina?

Odpravnina je namenjena zagotavljanju socialne varnosti delavca ob prehodu v brezposelnost (pa tudi v primeru upokojitve). Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 108. členu določa, v katerih primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi je delavec upravičen, da se mu izplača odpravnina. Zakon predpisuje tudi velikost tega enkratnega zneska.

Ustanovite svoje podjetje na DATA točki!

Pravno svetovanje

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Odpravnina – višina in izračun

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

Delavcu pripada odpravnina v višini:

–   1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,

–   1/4 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,

–   1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

Pri tem je potrebno tudi upoštevati, da za delo pri delodajalcu šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih.

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Odpravnina v primeru stečaja

V primeru stečaja podjetja imajo delavci pravico do izplačila odpravnine. V tem primeru namreč velja, da je do odpovedi delovnega razmerja prišlo iz poslovnega razloga. Odpravnina se izplača v skladu z 108. členom ZDR-1. Odpravnina v primeru stečaja predstavlja prednostno terjatev. Te so iz stečajne mase poplačane pred ostalimi terjatvami.

V kolikor tudi iz stečajne mase ni moč plačati odpravnine, obstaja »državna pomoč«. Omogoča jo jamstveni sklad RS. Ta delavcem ob izpolnjevanju določenih pogojev zagotavlja določene pravice. Med temi je tudi odpravnina in njeno izplačilo.

Dnevnice 2023

Pogoj za izplačilo odpravnine s strani jamstvenega sklada

Pogoj, da vam je izplačana odpravnina s strani sklada, je pravočasna prijava terjatve v stečajni postopek. To mora delavec storiti v 90 dneh od oklica o začetku stečajnega postopka. Prav tako mora delavec vlogo za jamstveni sklad pripraviti in vložiti v roku 90 dni od odpovedi zaradi stečajnega postopka. Vloga se vloži na pristojno območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ).

Obstaja pa tudi izjema, da prijava terjatve v stečajnem postopku ni pogoj za pridobitev pravic. Kdaj? Če je bil stečajni postopek zaključen, ne da bi bila opravljena delitev upnikom, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ni zadoščalo niti za stroške stečajnega postopka oziroma je bilo neznatne vrednosti.

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja