Go to Top

Prenos s.p. – lahko poslovanje prenesem na drugo osebo?

Prenos s.p. je možen in se največkrat zgodi v primeru, ko se samostojni podjetnik bliža upokojitvi in začne razmišljati, komu bi lahko predal poslovanje. Kako se to uredi?

Podjetniki, razmišljate o prenosu podjetja? Po nasvet se obrnite na podjetniške svetovalce podjetja DATA. Pišite nam na data@data.si ali nas pokličite na 01/600-1530.

Ustanovite podjetje na DATA točki!

Prenos s.p. običajno na drugega družinskega člana

Največkrat se prenos s.p. zgodi v okviru družine in se prenese na družinskega člana. Nekateri podjetniki, ki razmišljajo o prenosu podjetja, se raje odločijo s.p. zapreti. Nekateri se odločijo za statusno preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. So pa tudi taki podjetniki, ki se odločijo za prenos s.p. na družinskega člana oziroma na prenos podjetja ali dela podjetja na podjetnika prevzemnika.

Informativni izračun plače lahko opravite z našim kalkulatorjem

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi

Kaj pravi zakon?

Prenos s.p. na družinskega člana ali prenos podjetja ali dela podjetja na podjetnika prevzemnika ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). In sicer v členih 72.a in 72.b. Zakon ločuje med dvema različnima prenosoma:

  • prenos celotnega podjetja na podjetnika prevzemnika (72.a čl. ZGD-1);
  • prenos dela podjetja na podjetnika prevzemnika (72.b. čl. ZGD-1).

72.a člen ZGD-1 določa: »Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese podjetje na drugo fizično osebo (podjetnik prevzemnik). S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika vse pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.«

Izberite zanesljiv računovodski servis!

Ta člen zakona torej določa, da je možen prenos s.p. na katerokoli fizično osebo, ne samo na družinskega člana. Kljub temu je v praksi prenos s.p. na drugo fizično osebo, ki ni družinski član, redek. Ta je davčno manj ugoden. Člen tudi določa, da podjetniku prevzemniku, kot univerzalnemu pravnemu nasledniku s.p., ni potrebno spreminjati pogodb o poslovnem sodelovanju s poslovnimi partnerji, pogodb o zaposlitvah ter drugih poslovnih dogodkov, saj podjetnik prevzemnik prevzame vsa poslovna razmerja, ki jih je predhodno sklenil podjetnik prenosnik.

Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

72.b člen ZGD-1 pa omogoča tudi prenos dela podjetja:

»Za prenos dela podjetja podjetnika se smiselno uporabljajo določbe 72.a člena tega zakona, razen določbe druge alineje tretjega odstavka, določb petega odstavka glede izrecnega soglasja podjetnika, glede uporabe imena in priimka podjetnika in matične številke ter šestega odstavka glede izbrisa podjetnika po uradni dolžnosti in glede prenehanja opravljanja dejavnosti.«

Kilometrina 2023

Prenos s.p. na družinskega člana poteka v treh korakih:

  1. Prvi korak zajema postopke, ki morajo biti opravljeni pred prenosom podjetja. Zaposlene je potrebno pisno obvestiti o prenosu podjetja. Pripraviti je potrebno računovodsko dokumentacijo (izkaz izida, bilanca stanja, seznam osnovnih sredstev) na presečni dan. Ko so bilance pripravljene, se prenos s.p. prevesi v drugi korak.
  2. Potrebno je pripraviti pogodbo o prenosu podjetja. Sklenjena mora biti v notarski obliki. Natančna oblika pogodbe je določena v ZGD-1. S pogodbo prenosnik in prevzemnik odideta na registrski organ (AJPES), kjer se podjetnika prenosnika se iz registra izbriše, v register pa se vpiše podjetnika prevzemnika.
  3. Poslovni register AJPES vpiše spremembo podjetnika v sodni register in nastopi tretji korak, v katerem računovodja podjetja opravi računovodska in davčna opravila, da je prenos s.p. na družinskega člana davčno nevtralen.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja