Go to Top

Odlog plačila kredita za skoraj 25.000 kreditojemalcev

Marca je v veljavo stopil Zakon o interventnih ukrepih odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki omogoča odlog plačila kredita. Banke so prejele skoraj 25.000 vlog za odlog plačila kredita. Banke so v tem času kreditirale tudi podjetja, ki so potrebovala likvidnostne kredite. Gospodarsko okrevanje v zadnjih tednih izgublja zagon, kar se znova odraža tudi v aktivnosti bank. V prihodnjih mesecih pričakujejo povečano zanimanje podjetij za kredite z jamstvom države.

Informativni izračun plače

Podjetniki, načrtujete razvojne projekte, investicije in potrebujete likvidnosti kredit? Pošljite nam povpraševanje in preverite, ali izpolnjujete pogoje za uspešno kandidiranje na razpisih. Ali veste, da je uspeh na razpisih pogojen tudi s kakovostno dokumentacijo?  V podjetju Data d. o. o. poskrbimo tudi za to. Pišite nam na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Odlog plačila kredita od marca dalje

Marca je v veljavo stopil zakon, ki omogoča odlog plačila kredita. Zakon o interventnih ukrepih odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) je omogočil odlog plačila kredita:

  • gospodarskim družbam, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji;
  • zadrugi, društvu, zavodu, ustanovi, fizični osebi, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja;
  • samozaposlenim osebam, fizičnim osebam, ki imajo sedež oz. stalno prebivališče v RS;
  • nosilcem kmetijskega gospodarstva.

Odlog plačila kredita prinaša prekinitev zapadlosti obveznosti po kreditni pogodbi vse do izteka obdobja odloga. Odlog plačila kredita se odobri za obdobje 12 mesecev ali manj, in sicer za tiste obveznosti, ki do spomladanske razglasitve epidemije (12. 3. 2020) še niso zapadle v plačilo. Odlog pri tem ne bo vplival na višino posameznega obroka. Ta bo ostala takšna, ko je določena s kreditno pogodbo.

Potrebujete pomoč pri izdelavi poslovnega načrta?

Prejetih skoraj 25.000 vlog za odlog plačila kredita

Potrebujete računovodsko svetovanje?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Od marca dalje so banke prejele 24.622 vlog za odlog plačila kredita. Večina – kar tri četrtine – vlog za odlog plačila kredita je bilo vloženih v prvem mesecu veljave zakona. Banke in hranilnice so po zadnjih podatkih odobrile 85% vlog.

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Podatki so prikazani tudi v spodnji tabeli:

Število vlog za odlog plačila kredita Skupni znesek odloženih plačil (v mio EUR)
Mikro podjetja in samostojni podjetniki 3.818 59,4
Mala in srednja podjetja 2.521 179,6
Velika podjetja 302 197,4
Prebivalstvo 17.981 38,8
Skupaj: 24.622 475,2

Pričakujejo povečano zanimanje za kredite z jamstvom države

Banke so kreditirale tudi podjetja, ki so potrebovala likvidnostne kredite. Odobrile so 1.069 vlog v skupni vrednosti 387.3 milijonov evrov. Od tega je bilo po zakonu (ZDLGPE), ki omogoča kreditiranje podjetij z jamstvom države, odobrenih 23 kreditov v skupni vrednosti 30.9 milijonov evrov.

UPN plačilni nalog – kako ga pravilno izpolniti

Pravni nasvet

V Banki Slovenije v prihodnjih mesecih pričakujejo povečano zanimanje podjetij za kredite z jamstvom države.

Vir: Banka Slovenije 

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja