Go to Top

Nov sveženj nepovratnih sredstev za turizem!

Nov sveženj nepovratnih sredstev za turizem do konca leta 2019! V letošnjem letu s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pričakujemo objavo dveh razpisov za subvencije podjetjem s področja turizma, in sicer v skupni vrednosti 24,6 mio eur. Podjetja in podjetniki, ki delujete v turizmu, pravočasno preverite katere dejavnosti bodo upravičene in za katere aktivnosti bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva! Poskrbite za ustrezno registracijo dejavnosti, vpišite svoj obrat v Register nastanitvenih obratov in se povežite z drugimi turističnimi ponudniki v Vašem okolju!

Informativni izračun dohodnine

Bi tudi vi radi služili z oddajo nastanitve? Preverite vašo poslovno idejo in pogoje na Datinem novem seminarju: Sobodajalec ali s.p. . Kakšne pa so vaše možnosti za pridobitev evropskih sredstev  izveste na brezplačnem izobraževanju Predstavitev aktualnih javnih razpisov?

12. Dnevi podjetništva 2019

Potrebujete pomoč pri doregistraciji ali registraciji dejavnosti? Naša VEM točka je edini pravi naslov, kjer Vam izkušeni VEM svetovalci svetujejo in Vas vodijo skozi postopek. Pišite nam na data@data.si in si rezervirajte svoj termin!

Nov sveženj nepovratnih sredstev za integralne turistične produkte!

Nov sveženj nepovratnih sredstev bo na voljo za tretji javni razpis, ki spodbuja razvoj in promocijo integralnih turističnih produktov. Glede na to, da se nov sveženj spodbud namenja za aktivnosti v sklopu javnega razpisa iz leta 2017 so dobro znani:

 • pogoji za kandidiranje,
 • kdo so primerni prijavitelji in konzorcijski partnerji,
 • kaj so integralni turistični produkti,
 • kateri stroški so upravičeni,
 • kateri so segmenti vloge, ki omogočajo pridobitev čim večjega števila točk,
 • da je potreben poseben poudarek na inovativnosti in razlikovalnih elementih od obstoječe turistične ponudbe.

Nov sveženj sredstev v skupni višini 3 mio eur bo omogočal upravičencem (to so podjetja, katerih projekti bodo odobreni) pridobitev  največ do 200.000 eur subvencije za promocijo novega inovativnega integralnega turističnega produkta. Delež sofinanciranja bo največ do 70 %.

Nov sveženj finančnih spodbud tudi za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na področju turizma!

Namen javnega razpisa bo:

 • obnova obstoječih ter degradiranih turističnih in gostinskih objektov,
 • spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi,
 • spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu.

Nov sveženj nepovratnih sredstev v skupni višini 21,6 mio eur bo namenjen:

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

 • zniževanju stroškov poslovanja zaradi ukrepov snovne in energetske učinkovitosti,
 • zmanjšanju okoljskega vpliva delovanja MSP,
 • povečanju dodane vrednosti MSP in
 • zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Nov sveženj spodbud je rezerviran izključno za mikro, mala in srednje velika podjetja s področja turizma in gostinjstva:

 1. iz območja vzhodne kohezijske regije ter obmejnih problemskih območij zahodne kohezijske regije, kamor spadajo občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.
 2. iz problemskega območja z visoko stopnjo brezposlenosti: Pokolpje (Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel), problemsko območje Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Nov sveženj omogoča upravičencem pridobitev napovratnih sredstev v višini do največ 200.000 eur oziroma 70% sofinanciranje.

Pravni nasvet

Upravičenci so zavezani k temu, da računovodsko vodijo stroške projekta na poseben stroškovnem mestu. Ker gre povečini tudi za z inovativnostjo in razvojem povezane projekte je mogoče za slednje uveljavljati tudi davčno olajšavo za raziskave in razvoj. Ste s tem seznanjeni? Veste kako je potrebno evidentirati vlaganja v raziskave in razvoj? Ste vešči uveljavljanja olajšav?
Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja