Go to Top

Splošna in dodatna splošna olajšava za leto 2019! Vse kar še niste vedeli!

Splošna in dodatna splošna davčna olajšava sta le dve izmed olajšav, ki jih lahko uveljavljate v letu 2019. Poleg teh dveh lahko uveljavljate še: olajšavo za vzdrževane družinske člane, olajšavo za invalidno osebo, dijake in študente in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Z olajšavami zmanjšujemo osnovo za plačilo dohodnine in prispevkov. Vas zanima koliko znašata ti dve olajšavi za leto 2019 na mesečni in letni ravni? Veste pod kakšnimi pogoji in na kakšen način lahko pravilno uveljavljate ti dve olajšavi? Datini računovodje in ostali strokovnjaki so zagotovo pravi naslov za odgovore na tovrstna vprašanja! Pišite jim na data@data.si oziroma si dohodnino izračunajte z uporabo našega kalkulatorja!

Informativni izračun dohodnine

Splošna davčna olajšava

Splošna davčna olajšava je znesek, od katerega ni treba plačati dohodnine. Splošna olajšava ni enaka za vse, ampak se razlikuje glede na skupni prihodek, ki ga dosega posamezna oseba in se za vsakega rezidenta, tudi za dijaka oziroma študenta, prizna le pod pogojem, da drug rezident (npr. starši) zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

12. Dnevi podjetništva 2019

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2019 (na letni ravni):

Skupni dohodek v EUR Splošna olajšava v EUR
Nad Do
11.166,37 6.519,82
11.166,37 13.316,83 3.302,70 + (19.922,15 – 1,49601 x skupni dohodek)
13.316,83 3.302,70

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:

Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EUR Splošna olajšava v EUR
Nad Do
930,53 543,32
930,53 1.109,74 275,22 + (1.660,18 – 1,49601 x bruto dohodek)*
1.109,74

* navedena je krajša različica enačbe po določilih 127. člena ZDoh-2: (19.922,15 – 1,49601 x bruto dohodek x12)/12

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 275,22 EUR.

Ali lahko dijak oz. študent uveljavlja splošno davčno olajšavo?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Dijak oz. študent lahko uveljavlja splošno davčno olajšavo. Pogoj je, da dijaka oz. študenta drug rezident (starši) ne uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana. Če ga starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubi. Če ga uveljavljajo samo del leta, mu pripada sorazmeren del splošne olajšave.

Dodatna splošna olajšava

Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi), če:

  • znesek bruto plače ne presega 166,37 EUR letno oz. 930,53 EUR mesečno. Dodatna splošna olajšava v tem primeru znaša 3.217,12 EUR/leto oziroma 275,23 EUR/mesečno.
  • znesek bruto plače ne presega 316,83 EUR letno oz. 1.109,74 EUR mesečno. Na letni se za izračun uporabi enačba: 19.922,15 – 1,49601 x skupni dohodek, za izračun na mesečni ravni pa enačba: 1.660,18 – 1,49601 x skupni dohodek.

Pravni nasvet

Dohodnina na letni ravni

Dohodnino na letni ravni odmeri davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine, ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine.

Če zavezancu informativni izračun za dohodnino ni bil vročen, mora vložiti napoved za odmero dohodnine.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja