Go to Top

Turizem: Ponudniki povežite se!

Danes obeležujemo svetovni dan turizma, ki letos poteka pod sloganom Turizem in delovna mesta: boljša prihodnost za vse. Tematika letošnjega svetovnega dneva turizma je tesno povezana tudi z uresničevanjem vizije slovenskega turizma, to je zagotavljanjem trajnostnih butičnih petzvezdičnih doživetij za zahtevne obiskovalce. Le ljudje smo namreč tisti, ki razvijamo inovativne turistične produkte in kreiramo 5-zvezdična doživetja. Prav tako je z znanjem, kompetencami, spretnostmi in gostoljubjem zaposlenih pogojena kakovost storitev.

Informativni izračun plače

Turizem  je največja industrija sveta

Turizem največja industrija sveta, ki na globalni ravni ustvarja 10 % bruto domačega proizvoda in predstavlja kar 30 % izvoza storitev. Na svetovni ravni je 10% zaposlitev povezanih s turizmom. Turizem v Sloveniji po zadnjih podatkih omogoča 12,8% zaposlitev, kar je nad svetovnim povprečjem. Zaradi nenehnega boja za ohranjanje tržnega položaja turizem spodbuja inovativnost. Posledično torej turizem omogoča posredno in neposredno zaposlitev tudi na podeželju in s tem prispeva k ohranjanju tradicije.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Turizem – priložnost je v združevanju

Ste se kdaj vprašali, kako celovito in zanimivo ponudbo bi lahko ponudili, če bi se ponudniki združili, dopolnjevali in skupaj tržili ponudbo in storitve? Prav gotovo bi to zelo pripomoglo k večji prepoznavnosti in sledenju trenda trajnostne in celostne ponudbe. Manjši, a zelo pomembni, ponudniki turistične ponudbe se sami težko dovolj učinkovito tržijo, zato je povezovanje še toliko pomembnejše. Toda zakaj je povezovanja tako malo? Zaradi strahu pred konkurenco?

Vsekakor je potrebno narediti premik v glavi in se zavedati, da je raznolikost ponudbe za vse dodana vrednost. Gost, ki prepozna lokacijo kot zelo zanimivo in raznoliko, se bo na tej lokaciji zadržal dlje časa in denar, ki ga bo za to porabil, po lastni presoji razdelil na primerne deleže. Če gosta nič ne navduši ali zares prepriča, dodatnega denarja tako ali tako ne bo porabil za več kav, kot jih lahko spije in več obrokov, ki jih lahko poje ali za več masaž, če mu niso prav zares osnovna prioriteta njegovega dopusta.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Turizem in integralni turistični produkti

Turizem ponuja zelo veliko priložnosti  v povezovanju nastanitvenih obratov s ponudniki izletov ter ponudniki tradicionalne lokalne ponudbe. Turizem in  doživetij namreč ne ustvarjajo stavbe, temveč ljudje, izročilo in dobro ohranjeno podeželje z raznoliko ponudbo.

Tega se zaveda tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V letu 2017 je objavilo Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva. Trenutno podjetja pričakujejo uradno najavo razpisa za leto 2019. Namen javnega razpisa za turizem  je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji ter omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, značilnega za turizem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Integralni turistični produkt je po tem razpisu sestavljeni oz. integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije in ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi.

Projekt vezan na turizem in integralni turistični produkt se predvidoma sofinancira do 70% upravičenih stroškov oziroma do 200.000 EUR.

Turizem je panoga, ki se spodbuja tudi z ugodnimi krediti

SID banka d.d. nudi preko programa Turizem 1 ugodno financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma. Namen kredita je izvedba naložbe v izgradnjo ali nakup ali obnovo:

  1. gostinskih namestitvenih zmogljivosti (hoteli, moteli, penzioni, gostišča, prenočišča ipd.),
  2. turistične infrastrukture, ki omogoča športni, »outdoor«, poslovni in zdraviliški turizem in
  3. turističnih znamenitosti (kulturne, zgodovinske, naravne znamenitosti, tematski in zabaviščni parki ipd.).

Pravni nasvet

Energetske sanacije v turizmu

V letošnjem letu se pričakuje odprtje javnega razpisa za energetske sanacije. Na razpis bodo lahko kandidirala podjetja iz vzhoda in podjetja, ki delujejo v panogi »Turizem« na obmejnih problemskih območjih zahodne kohezijske regije. Nepovratna sredstva bodo namenjena ukrepom za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje rabe energije in snovi. Predvideno je financiranje do 70% upravičenih stroškov oziroma do največ 200.000,00 EUR.

Vabimo vas na individualno svetovanje kjer preučimo potencial primernih javnih razpisov za uresničevanje vaših poslovnih idej. Na osnovi vaše predstavitve projektov poiščemo ustrezen razpis, preverimo vstopne pogoje in možnosti za odobritev nepovratnih sredstev oziroma kreditov ter vam pomagamo pri ustvarjanju projektne dokumentacije za oddajo na razpis. Stojimo vam ob strani do zaključka projekta (priprava zahtevkov za refundacijo in poročil) in še kasneje, pri pripravi in oddaji obveznih vsakoletnih poročil.

Povečajte si torej možnosti uspeha na javnih razpisih s tem, da pravočasno pristopite k pripravi potrebne dokumentacije. Rezervirajte si termin za svetovanje glede izpolnjevanja pogojev določenih v javnih razpisih in pripravo dokumentacije na razpisi@data.si ali nas pokličite na 01 600 15 46.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja