Go to Top

Otroški dodatki – verjetnost za znižanje po 1.1.2020 je majhna!

Otroški dodatki so dopolnilni prejemki za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otrok. Pravica do prejema otroških dodatkov se lahko uveljavlja pri Centru za socialno delo, kjer imajo upravičenci stalno prebivališče oziroma kjer večina družinskih članov dejansko prebiva.

Informativni izračun plače

Ste seznanjeni kaj vse vpliva na višino otroških dodatkov? Veste, da spadajo otroški dodatki med socialne transferje, katerih višina je med drugim odvisna od vaših dohodkov?  Veste, da so lahko upravičeni do otroškega dodatka tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji? Kako pa na višino otroških dodatkov vpliva vaša bruto oziroma neto plača?  Datini strokovnjaki so zelo dobri poznavalci tega področja! Pišite jim na data@data.si!

12. Dnevi podjetništva 2019

Otroški dodatki so pogojeni z družinskimi dohodki

Otroški dodatki pogojeni s:

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Posledično je zakonska zahteva, da upravičenci obveščajo CSD o spremembah, ki lahko vplivajo na upravičenost do otroških dodatkov, njihovo višino ali obdobjem prejemanja.

Višje minimalne plače s 1.1.2020 prinašajo tudi nekaj potencialno nedobrodošlih sprememb. Predvsem imamo tu v mislih morebitno znižanje prihodkov iz socialnih transferjev. Se lahko pri tistih družinah, v katerih bosta oba roditelja deležna zvišanja minimalne plače, znižajo denarni prejemki, kot so na primer otroški dodatki?

Po naših izračunih je verjetnost, da bi se otroški dodatki (in drugi prejemki iz naslova socialnih transferjev) zaradi višjih minimalnih plač znižali, majhna. Minimalne plače se bodo namreč zvišale v nižjih vrednostih. Verjetnost, da bi slednje na letni ravni vplivale na prehod iz nižjega v višji dogodkovni razred, pa je majhna. Spremembe lahko pričakujejo tisti, ki so že sedaj na meji med dvema dohodkovnima razredoma. Lahko pa bi se zvišali prejemki za tiste, ki po prihodku že sedaj spadajo v četrti dohodkovni razred in so na meji v višjega. V tem primeru na prehod večinoma vplivajo lastništva vrednejših premičnin in nepremičnin. Otroški dodatki slednjih bi se torej lahko znižali.

Pravni nasvet

Otroški dodatki niso odvisni zgolj od dohodkovnega razreda

Na prehod iz nižjega v višji dohodkovni razred lahko vpliva tudi premoženje, kot so:

  1. zemljišča,
  2. nepremičnine in/ali
  3. boljše vozilo višje vrednosti.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Otroški dodatki – kako se določi višina?

Koliko otroškega dodatka boste prejeli? To je odvisno od števila, starosti otrok in dohodkovnega razreda, v katerega družina sodi. Uvrstitev družine v dohodkovni razred od 1. 1. 2018 ni več določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v  Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve, ampak v nominalnih mejah.

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo 1. otrok 2. otrok 3. in vsak naslednji otrok
1 do 185,43 € 114,31 125,73 137,18
2 nad 185,43 € do 309,05 € 97,73 108,04 118,28
3 nad 309,05 € do 370,86 € 74,48 83,25 91,98
4 nad 370,86 € do 432,67 € 58,75 67,03 75,47
5 nad 432,67 € do 545,98 € 48,04 56,06 64,03
6 nad 545,98 € do 659,30 € 30,44 38,10 45,71
7 nad 659,30 € do 844,73 € 22,83 30,44 38,10
8 nad 844,73 € do 1.003,10 € 19,88 27,50 43,11

 

Otroški dodatki – kdaj in za koliko se zvišajo?

Če otroci hodijo v srednjo šolo se otroški dodatki povečajo v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Upravičenost do otroškega dodatka pa uveljavljate s potrdilom o vpisu najdlje do otrokovega 18. leta.

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek 1. otrok 2. otrok 3. in vsak naslednji otrok
7 nad 659,30 € do 844,73 € 28,83 36,44 49,65
8 nad 844,73 € do 1.003,10 € 22,88 30,50 39,89

 

Enostarševski družini pripada 30 % višji otroški dodatek za otroka, če je drugi starš neznan ali otrok po njem ne prejema nobenih prihodkov. Za otroke, mlajše od štirih let, ki niso vključeni v predšolsko vzgojo, pa se znesek otroškega dodatka poveča za 20 %.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja