Go to Top

Nosečnice na delovnem mestu so zaščitene!

Nosečnice ne smejo opravljati določenih del

Nosečnice spadajo med posebej varovano kategorijo delavcev, katerim zakon določa dodatne pravice in zaščito. Nosečnice in njihovo zaščito pa ureja na mednarodni ravni tudi mednarodna Konvencija o varstvu materinstva. V primeru morebitnih pravnih dilem glede dela nosečnic, se lahko za ponudbo obrnete tudi na naše pravne svetovalce. Pokličete lahko na 01-600/1530 ali nam pišete na elektronski naslov data@data.si.

Informativni izračun plače

Nosečnice in njihove obveznosti

Če želi nosečnica uveljavljati svoje delovne pravice zaradi nosečnosti, mora o nosečnosti delodajalca obvestiti. Delodajalec pa je dolžan delavki takoj, ko ga seznani z nosečnostjo omogočiti posebno varstvo. Takoj, ko delavka delodajalcu sporoči, da je noseča, mora delodajalec, v sodelovanju s pooblaščenim specialistom medicine dela prometa in športa, preveriti oceno tveganja njenega konkretnega delovnega okolja. Prav tako je treba ugotoviti, ali obstaja kakšno tveganje okvare zdravja zaposlene ali ploda. Če obstajajo kakšne omejitve, mora delodajalec delavki zagotoviti opravljanje drugega dela in plačo, kot če bi opravljala svoje delo (če je to zanjo ugodneje).

Ustanovitev podjetja

Nosečnice so varovane pred izgubo zaposlitve

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti. Prav tako se pogodbe o zaposlitvi ne sme odpovedati delavki, ki doji otroka do enega leta starosti. Enako velja za starše v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela ter še en mesec po izrabi tega dopusta. Zakon pa sicer dopušča tudi izjemne primere, ko je prenehanje delovnega razmerja za nosečnice mogoče, vendar vsakič le ob podanem soglasju inšpektorja za delo.

KAKO ZASLUŽITI S HOBIJEM?

pravno svetovanje

Želite registrirati s.p.?

Katere prepovedi veljajo za nosečnice?

Nosečnicam delodajalec ne sme:

  • naložiti dela preko polnega delovnega časa;
  • zahtevati ali iskati kakršnihkoli podatkov o nosečnosti delavke, razen če to sama dovoli zaradi uveljavljanja pravic v času nosečnosti;
  • naložiti opravljanja del, ki bi lahko ogrozila njeno zdravje ali zdravje otroka zaradi izpostavljenosti dejavnikom tveganja ali delovnim pogojem, ki se določijo s podzakonskim aktom;
  • odrediti nočnega dela, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka.

Informativni izračun za normirance

Prepoved izpostavljenosti nosečnic določenim tveganjem

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk, natančneje določa, katerim dejavnikom na delu ne smejo biti izpostavljene nosečnice. Prav tako je s pravilnikom določeno, katerim dejavnikom ne smejo biti izpostavljene glede na oceno tveganja. Ocena tveganja je dokument v katerem so ocenjena vsa tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni ali bi jim lahko bili izpostavljeni pri delu. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) obvezuje delodajalca, da izjavo o varnosti z oceno tveganja objavi na običajen način in z njim seznani tudi svoje zaposlene.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja