Go to Top

Nepovratna sredstva do konca leta 2019

V letu 2019 za investicije podjetij javni razpisi, ki nudijo nepovratna sredstva in subvencije, namenjajo nekaj čez 300 mio EUR. Večina javnih razpisov in povabil je že odprtih, ostali pa nas še čakajo. Vas zanima za kakšne projekte je še letos možno dobiti nepovratna sredstva in subvencije?

Informativni izračun plače

Nepovratna sredstva in subvencije do konca leta

Do konca leta 2019 pričakujemo poleg že objavljenih javnih razpisov še nov sveženj. Nudili bodo nepovratna sredstva oziroma subvencije v skupni vrednosti več kot 50 mio EUR. Nepovratna sredstva in subvencije bodo večinoma namenjena za MSP-je na področju spodbujanja konkurenčnosti podjetij, krepitev izvoza ter turizma.

Nepovratna sredstva in subvencije, ki so že na voljo:

V marcu je bil odprt javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada (SPS)- P1 PLUS, ki MSP-jem glede na starost, dejavnost in razvojno usmerjenost nudi bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Obrestna mere se giblje od 0,65 do 1,15% (6-mesečni EURIBOR). Garancija Sklada znaša od 60-80%. Ročnost kredita je od 1,5 do 5 let za obratna sredstva oziroma 1,5 do 10 let za investicije. V letošnjem letu so bili sicer predvideni še 3 prijavni roki, vendar so bila sredstva predčasno porabljena.

Brezplačno podjetniško usposabljanje

SPS razpisuje tudi Mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih- P7R. Kredit v višini od 5.000 do 25.000 EUR, s fiksno obrestno mero 1,1%  in ročnostjo do 60 mesecev je mogoče pridobiti tako za osnovna kakor tudi za obratna sredstva.

Pri SID banki so na voljo različni razvojno-spodbujevalni programi (posojilni skladi). Namenjeni so financiranju naložb (osnovna sredstva) in obratnih sredstev (material, trgovsko blago, stroški plač ipd.) tako za MSP kakor tudi za velika podjetja. Posebni posojilni skladi so namenjeni izključno investicijam na področju turizma, lesarstva ter raziskav in razvoja. Obrestna mera, ročnost ter moratorij se določi na podlagi bonitetne ocene in zavarovanja, ki ga ponudi prijavitelj. Na katerega koli izmed produktov SID banke se lahko prijavite kadarkoli, do zaprtja javnega razpisa.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Za investicije v lesarstvu je odprt razpis P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0. Nepovratna sredstva so na voljo za upravičene stroške nakupa osnovnih sredstev (nova strojna oprema in stroji), storitev zunanjih izvajalcev (prevoz in  montaža) in dela (plače). Razpis je namenjen izključno podjetjem s sedežem v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Nepovratna sredstva se dodelijo v višini do 45% upravičenih stroškov investicije oziroma od 250.000 do največ 2.500.000 EUR.

Vavčerski sistem

SPS je v letu 2019 uvedel nov produkt – vavčerski sistem. Slednji omogoča MSP-jem bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. MSP-ji lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60% upravičenih stroškov oziroma najmanj 500 in največ 9.999 EUR za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev (nepovratna sredstva), ki jih podjetje lahko koristi v enem letu je 30.000 EUR.

Eko sklad ima odprte različne pozive za ugodno financiranje investicij, ki zadevajo energetske sanacije. Slednji vključujejo različne ukrepe, ki omogočijo prihranke energije, kot na primer: izolacija sten, tal in stropa, zamenjava oken, vrat, načina ogrevanja, elektromotorjev, sistemov odpadne toplote ipd. Za investicije so namenjena nepovratna sredstva v višini do 20% upravičenih stroškov in subvencije obrestne mere (krediti) do 80% upravičenih stroškov.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s podroèja podjetništva.

Nepovratna sredstva za raziskave in razvoj

Na področju raziskav in razvoja je trenutno še vedno odprt javni razpis RRI 2. Podjetjem omogoča, da samostojno ali v konzorciju prejmejo nepovratna sredstva v višini od 100.000 do 300.000 EUR. Glavni namen je financiranje razvojnih projektov v fazi prototipov, katerih razvoj bo z razpisom hitreje zaključen. Končni rezultat je nov produkt, proces ali storitev. Nepovratna sredstva predstavljajo do 45% upravičenih stroškov projektov v trajanju do 2 let.

Kakor vsako leto je odprt tudi javni razpis EUREKA. Podjetja za razvoj novih produktov, storitev, procesov pridobijo nepovratna sredstva v višini do 100.000 EUR letno oziroma do 300.000 EUR v treh letih. Podjetja se morajo povezati vsaj z enim tujim partnerjem, ki se enako prijavi v svoji državi s skupnim projektom. Prijavitelja morata tako najkasneje po zaključku projekta rezultat le-tega spraviti na trg.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Javni razpis Spodbujanje procesnih izboljšav omogoča sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Za upravičene stroške (stroški zunanjih izvajalcev) je mogoče pridobiti nepovratna sredstva v višini do največ 20.000 EUR oz. 50% sofinanciranje.

Do 2022 je možno oddati prijavo na javne razpise in pozive SPIRIT Slovenija in pridobiti:

  1. nepovratna sredstva v višini do 30.000 EUR (oziroma 70% sofinanciranje) za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja s tujimi trgi. Upravičeni stroški obsegajo elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe, krepitev kompetenc – usposabljanja, slednja je tudi obvezna aktivnost.
  2. nepovratna sredstva v višini do 13.137 EUR za sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini.
  3. nepovratna sredstva v višini do 250.000 EUR (oziroma 50% sofinanciranje) za vzpostavitev partnerstva med 3 MSP-ji. Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih« podpira podjetja, ki želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali želijo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
  4. nepovratna sredstva v višini od 30.000 do 100.000 EUR oziroma do 75% sofinanciranje upravičenih stroškov po javnem razpisu Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek Showroomov.

Pravni nasvet

Napovedana nepovratna sredstva in subvencije

  1. Za mlada podjetja (MSP mlajša od 18 mesecev), ki imajo sedež na problemskem območju Pokolpja, občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje ter obmejnih problemskih območjih, se jeseni 2019 pričakuje odprtje posebnega javnega razpisa. Za sofinanciranje zagona poslovanja bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva oziroma subvencije v višini od 20.000 do 40.000 EUR.
  2. Tudi za energetske sanacije v turizmu je napovedan javni razpis. Namen slednjega bo spodbujanje ukrepov za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje rabe energije in snovno učinkovitost. V kolikor ste MSP s področja turizma, s sedežem oziroma poslovno enoto na upravičenem območju Kohezijske regije Vzhodna Slovenija ter obmejnem problemskem območju Kohezijske regije Zahodna Slovenija, lahko pridobite do 70% sofinanciranje (nepovratna sredstva), vendar največ do 200.000 EUR.
  3. Ponovno se napoveduje razpis Integralni turistični produkti. Nepovratna sredstva v višini do 200.000 EUR (70% sofinanciranje) bodo namenjena za spodbujanje marketinške aktivnosti za promocijo inovativnih integralnih turističnih produktov. S tem bodo izboljšani pogoji za lažji prodor na tuje trge ter s tem povečanje število nočitev tujih turistov v Slovenijo.
  4. Namen javnega razpisa Digitalna transformacija podjetij bo spodbuditi podjetja k celostni digitalni transformaciji poslovnih procesov, izdelkov in storitev. Razpis prinaša novost, in sicer uvedbo funkcije informacijskega managerja. Upravičeni bodo stroški v strojno in programsko računalniško opremo. Nepovratna sredstva so predvidena v višini do 100.000 EUR na podjetje.

Želite izvedeti več podrobnosti o tem, katera nepovratna sredstva in subvencije bodo na voljo do konca leta 2019? Pišite nam na [email protected] ali nas pokličite na 01 600 15 46.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja