Go to Top

Invalidska pokojnina v letu 2021

Invalidska pokojnina se bo določala z višjo osnovo!

Invalidska pokojnina je za leto 2021 določena v višini 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove, kar znese nekaj več kot 388 evra. Državni zbor je pred nekaj dnevi soglasno potrdil že deveto novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kjer je med drugimi dvigi pokojnin omenjena tudi invalidska pokojnina.

Obračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Invalidska pokojnina, najnižja pokojnina in zagotovljena pokojnina za polno delovno dobo

V noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so določili, da se najnižja pokojnina zviša na 29,5 odstotka najnižje pokojninske osnove, torej s sedanjih 260 evrov na 279 evrov, pokojnina za polno dobo, ki znaša 581 evrov, bo po novem znašala 620 evrov. To je več, kot je zdaj cenzus za varstveni dodatek in nad pragom tveganja revščine.

Preberite si še o višini regresa, ki je določen za vas

Se sprašujete, kako se pridobi invalidska pokojnina?

Za pridobitev pravice do invalidske pokojnine mora biti ugotovljena ustrezna kategorija invalidnosti, poleg tega pa je potrebno izpolnjevati še nekatere druge pogoje, ki se nanašajo na vzrok nastanka invalidnosti. Tako ZPIZ pojasnjuje:

  • če je vzrok za nastanek invalidnosti poškodba pri delu ali poklicna bolezen, pridobite pravico do invalidske pokojnine, ne glede na to koliko pokojninske dobe ste dopolnili,
  • če je vzrok za nastanek invalidnosti poškodba zunaj dela ali bolezen, pridobite pravico do invalidske pokojnine, če imate ob njenem nastanku dopolnjeno pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti. To dobo imenujemo delovna leta in zajema časovno obdobje od zavarovančevega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti.

Preverite, kakšni ukrepi se obetajo s PKP9

Kaj vpliva na to, kako visoka bo invalidska pokojnina?

Znesek invalidske pokojnine je načeloma odvisen od več dejavnikov, in sicer:

  • od višine pokojninske osnove,
  • vzroka za nastanek invalidnosti,
  • dopolnjene pokojninske dobe in starosti zavarovanca na dan nastanka invalidnosti,
  • spola zavarovanca.

Pravni nasvet

Kakšna je invalidska pokojnina za nekoga, ki nikoli ni bil zavarovan?

Zavarovancu, ki razen v letu, v katerem uveljavlja pravico do invalidske pokojnine, ni bil zavarovan, se invalidska pokojnina odmeri od najnižje pokojninske osnove in torej po novem znaša 388 evrov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja