Go to Top

Nakup praznega podjetja – kje je kapital?

Nakup praznega podjetja, brez kapitala in brez premoženja

Nakup praznega podjetja poleg ostalih gospodarsko-pravnih omejitev in določil prinaša še druge stvari. Zato se je potrebno zavedati tudi računovodskega in davčnega vidika osnovnega kapitala, vpisanega v sodni register. Ob ustanovitvi kapitalske družbe je potrebno na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) položiti osnovni kapital (za d.o.o. najmanj 7.500€) v denarju ali sredstvih.       

Potrebujete davčni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Izračunajte si plačo!

Nakup praznega podjetja, novoustanovljene družbe

Večina novoustanovljenih družb je ustanovljena z denarjem, torej običajno fizične osebe (ali ena oseba) položijo na začasen bančni račun ta sredstva. Na dan vpisa družbe v sodni register lahko odgovorna oseba družbe spremeni bančni račun v poslovnega, transakcijskega in tako prične z nemotenim poslovanjem.

Družbenik, ki je ustanovil družbo, za namen prodaje le-te, dejansko denarna sredstva iz poslovnega TR prenakaže na osebni TR z namenom posojila (seveda ima tudi posojilno pogodbo z upoštevanimi predpisanimi obrestmi, ki veljajo med povezanimi osebami). S tem povzroči zmanjšanje denarnih sredstev ter povečanje terjatev (kratkoročnih ali dolgoročnih) iz naslova danih posojil.

podjetniško svetovanje

Potem pride do prodaje 100% deleža teiste družbe. Povzetek računovodskih izkazov je ob prodaji videti približno tako (v EUR brez centov):

Bilanca stanja

SREDSTVA                  7.450

Dolgoročna sredstva    7.000

Kratkoročna sredstva    450

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  7.450

Osnovni kapital                                    7.500

Poslovni izid (dobiček/izguba)              -50

Dolgoročne obveznosti                        0

Kratkoročne obveznosti                                   0

 

Izkaz poslovnega izida

Poslovni prihodki                     0

Poslovni odhodki                     50

Izredni prihodki                         0

Izredni odhodki                        0

Poslovni izid (dobiček/izguba)  -50

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Nakup praznega podjetja in posojilna pogodba

Za nakup praznega podjetja se običajno ob prodaji posojilna pogodba spremeni, posojilo prevzame novi družbenik, ki ga bo moral posledično vračati družbi skladno z veljavno davčno zakonodajo, sicer se obravnava kot prikrito izplačilo dobička, kar pa spet pomeni neke spremembe tako v obdavčitvi kot spremembe stanja v knjigah torej izkazih družbe.

Iz vidika prodajalca, fizične osebe, ki prijavlja kapitalske dobičke iz naslova odsvojitve deleža pa v primeru prodaje deleža družbe za 500 eur ustvari »izgubo« in posledično ni obdavčitve na prodan delež (nabavna vrednost 7.500 eur – prodajna vrednost 500 eur = –7000 eur).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Nakup praznega podjetja prinaša težave

Nakup praznega podjetja prinaša dejansko največjo težavo v tem, da družba izkazuje terjatev do povezane osebe, za katero se lahko pričakuje, da ne bo (v kratkem) povrnjena.  Boljše kot nakup praznega podjetja, če ima fizična oseba dovolj lastnih denarnih sredstev, je da se ustanovi nova družba oz. kadar so potrebe takšne in se podjetje kupi, se ta znesek tudi v celoti povrne na poslovni TR. Predvsem zaradi potrebe poslovanja družbe kot tudi zakonskih zahtev.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja