Go to Top

Ali ima pravico do letnega dopusta tudi delavec, ki je odsoten?

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih določa, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne. Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta, ne glede na to, ali dela za polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.

Informativni izračun dohodnine

Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Delavec pridobi pravice do letnega dopusta, ki traja dlje kot štiri tedne, če izpolnjuje posebne kriterije (npr. starost, število otrok, ki so mlajši od 15. let). Nekatere posebne kriterije določa že sam zakon, sicer pa se lahko določijo s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca o odmeri letnega dopusta obvesti tudi po elektronski poti. Obvestilo lahko pošlje na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Odsotni delavci

Na pravico do letnega dopusta ne vpliva dejstvo ali je delavec v obdobju zaposlitve tudi dejansko opravljal svoje delo. Pravico do letnega dopusta ima tudi delavec, ki je bil upravičeno odsoten z dela (npr. zaradi bolniške, materinskega ali starševskega dopusta, ali drugih osebnih okoliščin). Delavec ima pravico do letnega dopusta tudi v primeru odsotnosti. Zakon namreč veže pogoj na trajanje zaposlitve in ne na dejansko opravljanje dela v tem času. Na samo pravico do letnega dopusta ne vpliva trajanje odsotnosti; ali je odsotnost trajala samo nekaj dni ali pa celotno koledarsko leto.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

V primeru, da letni dopust ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi celoletne delavčeve odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, materinskega ali starševskega dopusta, daje Zakon o delovnih razmerjih delavcu pravico, da lahko izrabi ves neizrabljen dopust do 31. decembra naslednjega leta.

Pravni nasvet

Ali ste delavcu pravilno odmerili dopust in izplačali regres? Kakšne so pravice delavca, ki ni imel možnosti izkoristiti letnega dopusta? Svetujemo vam, da preverite ali je vaše poslovanje v skladu z zakonodajo!

Opozarjamo vas, da je Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) je z mesecem februarjem začel opravljati nadzor pri delodajalcih glede izplačila regresa za leto 2018. Ne odlašajte – stopite v stik z našimi pravniki in pripravite vse potrebne dokumente!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja