Go to Top

Vse o jubilejnih nagradah – zmote in resnica

Vse o jubilejnih nagradah – naši pravniki vsakodnevno dobivajo vprašanja o jubilejnih nagradah. Delavce zanima, ali jim je delodajalec dolžan izplačati nagrado, delodajalce pa, kdaj in pod kakšnimi pogoji so jih dolžni izplačati delavcem. Pogosta so tudi vprašanja o sami višini nagrade ter rokih za izplačilo nagrade.

Informativni izračun dohodnine

Vse o jubilejnih nagradah – zmote in resnice

Vse o jubilejnih nagradah - zmote in resnicaVse o jubilejnih nagradah – Ena najpogostejših zmot, ki velja med delavci, je ta, da je jubilejna nagrada, po določenem času, pravica vsakega delavca. V resnici pa temu ni tako. Pravica do jubilejne nagrade ni določena z zakonom. Pogoji in višina za izplačilo jubilejne nagrade se določijo s podzakonskimi akti, torej s kolektivno pogodbo, internim aktom delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi. Jubilejna nagrada torej ni pravica vsakega delavca že po samem zakonu.

Jubilejne nagrade pripadajo torej le zaposlenim pri delodajalcih, ki jih zavezuje kolektivna pogodba, ki določa izplačilo jubilejnih nagrad, ali pa, ki so sami sprejeli interni akt, ki ureja izplačilo jubilejnih nagrad.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Prav tako je zmotno prepričanje, da jubilejne nagrade delavcem vedno pripadajo na skupno delovno dobo. Temu v resnici ni vedno tako. Delavcu pripada jubilejna nagrada na skupno delovno dobo, če je tako izrecno odločeno v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, ali v internem aktu delodajalca. Če delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba, lahko izplačilo jubilejne nagrade s svojim pravilnikom veže tudi le na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. Delodajalec lahko določi tudi, da je pogoj za izplačilo jubilejne nagrade za skupno delovno dobo, določeno število let zaposlitve pri njem. Tako bodo delavci sicer dobili jubilejno nagrado za skupno delovno dobo. Vendar le v primeru, če bodo določeno število let zaposleni pri zadnjem delodajalcu.

Pravni nasvet

Vse o jubilejnih nagradah, svetovanje

Naši pravniki so specializirani za področje delovnega prava, tako pogosto svetujejo vse o jubilejnih nagradah. Za delodajalce pripravljajo tudi pravilnike o jubilejnih nagradah in jim drugače pomagajo pri ureditvi medsebojnih razmerij z delavci. Za nasvet in ponudbo nas lahko pokličete na 01 6001 528 ali nam pišete na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja