Go to Top

Kako izračunate višino prispevkov, če ste poslovali manj kot 12 mesecev v letu 2018?

Pisali smo že, da podjetnike, ki letos vstopajo v drugo, tretje… leto poslovanja čaka nova višina prispevkov za socialno zavarovanje.

V kolikor podjetnik ni posloval celotno prvo leto, mora za določitev višine prispevkov v drugem  letu poslovanja, vsoto (zneska iz zap. 9 davčnega obračuna in obračunane prispevke za socialno varnost) preračunati na letno raven.

Informativni izračun za normirance

Število mesecev poslovanja se določi tako, da se mesec, ko je podjetnik začel s poslovanjem, šteje za cel mesec, če je posloval več kot 15 dni, če ni, pa se prvi mesec poslovanja ne šteje.

Za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo dobiček na osnovi normiranih odhodkov, se za določitev razreda za plačevanje prispevkov upošteva zadnja odločba o odmeri dohodnine.

Pravni nasvet

PRIMER:

Zasebnik je v letu 2018 posloval le tri mesece, imel 3.000 evrov dobička (znesek vpisan v zap. 9. davčnega obračuna) in obračunanih 1.118,73 evrov prispevkov:

3.000 € + 1.118,73 = 4.118,73    4.118,73*0,72/3 =  1.029,68 €

To pomeni, da je njegova osnova za leto 2019,  1.029,68 evrov, višina mesečnih prispevkov za socialno varnost pa 38,2 % tega zneska oziroma 393,33 evrov.

Pomembno!

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Nova razvrstitev v zavarovalno osnovo se določi za mesec po mesecu, ko je bil Finančni upravi RS oddan davčni obračun. Ker bo večina davčnih obračunov oddana v mesecu marcu 2018, se nova razvrstitev upošteva pri obračunu prispevkov za mesec april 2019 (rok plačila 20.05.2019).

Popoldanski s.p. (pavšalisti)

Pavšalni prispevek za PIZ (za invalidnost, telesno okvaro, smrt, poškodbe pri delu)  za leto 2019 znašajo 33,90 evrov. Pavšalni prispevek za ZZ ( za poškodbe pri delu in poklicno bolezen),  znašajo 35,53 evrov, skupaj torej 69,43 evrov v letu 2019.

Tabela prispevkov za socialno varnost samozaposlenih

Zasebnik mora plačevati več različnih prispevkov:

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – FEBRUAR 2019
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR   Prehodni davčni podračun Referenca 60 % PP** 3,5 PP***
1.008,93 5.885,43
1.681,55    
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 156,38 912,24
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 89,29 520,86
Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 245,67 1.433,10
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 64,17 374,31
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 66,19 386,08
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,35 31,19
Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 135,71 791,58
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,01 5,89
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,01 5,89
Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,02 11,78
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,41 8,24
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,61 3,53
Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,02 11,77
Skupaj drugi prisp. 4,04 23,55
PRISPEVKI SKUPAJ 385,42 2.248,23

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja