Go to Top

Pavšalni prispevki za zdravstvo 2019: Koliko bodo plačevali popoldanski s.p.-jevci?

V letu 2019 so stopili v veljavo višji pavšalni prispevki za zdravstvo. Na to so nas referente VEM točke opozorili računovodje oddelka s.p., ker se povečani prispevki za zdravstvo nanašajo na podjetnike z dopolnilno dejavnostjo (popoldanski s.p.) in tiste podjetnike, katerim v podjetju brezplačno pomaga družinski član (kratkotrajno delo) ali pa sodelujejo z osebo prek podjemne pogodbe.

Informativni izračun dohodnine

Kdo bo plačal višje prispevke?

Zdravstveni prispevki se bodo povečali pri podjetnikih, ki opravljajo dopolnilno dejavnost in plačujejo pavšalne prispevke.

Prispevki za popoldanski s.p. do 31.12.2018:

Prispevek za PIZpavšalni znesek33,90 EUR
Prispevek za zdravstvoPP 201734,37 EUR
Skupaj68,27 EUR

Za mesec december 2018 se januarja 2019, ti prispevki plačajo še po starem.

Prispevki za popoldanski s.p. po 1.1.2019:

Prispevek za PIZpavšalni znesek33,90 EUR
Prispevek za zdravstvoPP 201835,53 EUR
Skupaj69,43 EUR

Nov znesek pavšalnih prispevkov za zavarovanje bodo popoldanski s.p. plačali v februarju za januar.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Pomoč družinskih članov podjetnikom – dražja

Povečali so se prispevki za zavarovance, ki opravljajo kratkotrajno delo. To so tisti, ki pomagajo samozaposlenemu podjetniku in so ožji družinski člani podjetnika (starši, otroci, partner).

Če so v letu 2018 podjetniki plačevali prispevek za družinskega člana, ki jim je brezplačno pomagal v podjetju, v znesku 4,86 EUR/mesečno, pa se bo ta prispevek z januarjem 2019 povečal na 5,03 EUR/mesečno. Za december bo podjetnik prispevek za zavarovanje plačal še po starem, februarja pa ga čaka povečan znesek, ki ga plača za januar.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Pri njihovem izračunu se upošteva podatek Statističnega urada RS (SURS) – povprečna bruto plača za oktober 2018 znaša 1.676,38 EUR (= PP).

Vsi zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2019 pa so navedeni v spodnji tabeli.

Vrste zavarovancev Stopnja/osnovaZnesek prispevka od
1. 1. do
31. 12. 2019
Način plačevanja prispevka
Zavarovanci iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZDržavljani RS in tujci, zavarovani v tujini, za čas prebivanja v RS, ko ne morejo koristiti pravic iz tujine8,20 % od PP137,46 EURMesečno
Zavarovanci iz 17., 18., in 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZPrejemniki socialne pomoči, priznavalnin ter osebe, ki niso zavarovane iz drugega naslova2 % od PP33,53 EURMesečno
Zavarovanci iz 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZZaporniki0,53 % od PP
in
12,92 % od PP
8,88 EUR

216,59 EUR
Mesečno
Zavarovanci iz 10.točke 17. člena ZZVZZOsebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)0,53 % od PP
in
6,36 % od 25 % PP
8,88 EUR

26,65 EUR
Mesečno
Zavarovanci iz 10.točke 17. člena ZZVZZOsebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (sobodajalci)0,53 % od PP*5/12
in

6,36 % od 25 % PP*5/12
3,70EUR
44,40 EUR

11,11 EUR
133,32 EUR
Mesečno ali
enkrat letno

Mesečno ali
enkrat letno
Zavarovanci iz 1., 3., 5.*, 6., 9. in 12. točke 17. člena in 2., 4., 5., 6. in 7. točke 18. člena ZZVZZDijaki, študenti pri praktičnem in študentskem delu, idr.Dijaki, študenti pri praktičnem in študentskem delu, idr.5,03 EURMesečno
Zavarovanci iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZOsebe, ki sodelujejo v organiziranih akcijah, npr. civilne zaščiteOsebe, ki sodelujejo v organiziranih akcijah, npr. civilne zaščite6,71 EUREnkrat letno

* Za zavarovance iz 5. točke 17. člena ZZVZZ se prispevek plačuje za vsako sklenjeno pogodbo o delu, ki velja v posameznem mesecu.

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Za podjetnike, ki imajo računovodstvo v podjetju DATA d.o.o., bodo računovodje poskrbeli za pravilno pripravo prispevkov za posamezno vrsto zavarovanja.

Referenti Vem točke Data bomo novo ustanovljene podjetnike pri postopku registracije popoldanskega s.p. ali pri prijavi družinskega člana v zavarovanje, spomnili na višje prispevke za zdravstvo in pripravili M12 obrazec za prijavo v zavarovanje.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja