Go to Top

Kako hladno je lahko na delovnem mestu?

Temperatura zraka na delovnem mestu predstavlja enega od dejavnikov, ki jih mora delodajalec za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev upoštevati tako pri načrtovanju, opremljanju kakor tudi pri vzdrževanju delovnih mest. Ker je pred nami obdobje zelo nizkih temperatur, nas je zanimalo, kako hladno je lahko v delovnih prostorih.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v splošnem določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom.

>>> Usposabljanje in test iz varnosti in zdravja pri delu lahko opravite tudi pri nas!

Zakon pa ne določa natančnih zahtev glede toplotnih razmer na delovnem mestu. Te najdemo v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

Kako toplo/hladno naj bo na delovnem mestu?

V skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija. Ko se na delovnem mestu pojavijo višje temperature, pa so delodajalci dolžni zagotoviti ustrezne ukrepe. Denimo prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela … Skrajni ukrep je lahko tudi začasna prekinitev delovnega procesa. Več o (pre)visokih temperaturah na delovnem mestu si lahko preberete v prispevku Kako visoka je lahko temperatura v delovnih prostorih.

Pravilnik pa ne določa najnižje dopustne temperature, ki bi jo moral na delovnem mestu zagotavljati delodajalec. V 2. členu Pravilnika lahko preberemo, da mora delodajalec zagotoviti takšno temperaturo zraka v delovnih prostorih med delovnim časom (tudi v zimskem obdobju), da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve. Izjema so hladilnice, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu.

delovnem mestu

Ob upoštevanju dejavnikov (izoliranost obleke, hitrost gibanja zraka, relativna vlažnost prostora) naj bi najnižja temperatura na delovnem mestu, kjer se opravljajo pisarniška dela, bila 20 stopinj Celzija.

Priporočljiva oziroma optimalna temperatura pa je 22 stopinj Celzija, pojasnjujejo na Inšpektoratu RS za delo.

Na gradbiščih mora biti prostor za ogrevanje delavcev

Pravilnik določa tudi zahteve za delovna mesta na prostem. Tako mora delodajalec med drugim zagotoviti, da so delavci, ki delajo na prostem, zavarovani pred neugodnimi vremenskimi vplivi, torej tudi pred mrazom. Delodajalec mora delavcem, ki opravljajo lažja fizična dela na prostem na stalnih delovnih mestih med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora v primeru, če zunanja temperatura zraka pade pod 16 stopinj Celzija.

Navedena določila Pravilnika pa ne veljajo za delovna mesta na začasnih in premičnih gradbiščih. Te ureja Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

V njej je zapisano, da mora biti temperatura na delovnem mestu primerna za človeški organizem. In da je na gradbišču treba zagotoviti tudi prostor za ogrevanje delavcev. V njem mora biti temperatura v obdobju med 15. oktobrom in 30. aprilom vsaj 20 stopinj Celzija.

>>> Ko iščete odgovor na vprašanje, kako urediti delovna mesta, da varnost in zdravje delavcev pri delu ne bosta ogrožena, si lahko pomagate z omenjenim Pravilnikom. Udeležite pa se lahko tudi našega izobraževanja o varnosti in zdravju pri delu, kjer bomo odgovarjali tudi na vaša konkretna vprašanja.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Delavec lahko odkloni delo

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) delavcu daje pravico, da odkloni delo. In sicer, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker s strani delodajalca niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi. Delavec ima v nadaljevanju pravico zahtevati, da se nevarnost odpravi.

Na Inšpektoratu RS za delo sicer opozarjajo, da je omenjeno zakonsko določilo dokaj široko in da uresničitev te pravice dejansko zahteva ustrezno obravnavo vsakega posamičnega nastalega primera. Oziroma zahteva ustrezno presojo, ali delavcu dejansko grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje ob neupoštevanju varnostnih ukrepov. V konkretnem primeru zaradi prenizkih temperatur v delovnih prostorih.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja