Go to Top

Inšpektorji v lov za delodajalci, ki zaposlenim ne obračunavajo prispevkov

Temeljna pravica vsakega zaposlenega je, da mu delodajalec za njegovo delo izplača plačo in obračuna ter plača akontacijo dohodnine in prispevke. Kljub mnogim aktivnostim, stalnem in poostrenem nadzoru ter javni objavi nepredlagateljev obračunov je pojav neoddajanja obračunov prispevkov še vedno prisoten, zato bodo Finančna uprava RS in inšpektorji v prihodnjih mesecih izvajali dodatne aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost.

V letu 2014 delodajalci obračunov prispevkov niso oddali za okoli 15.600 zaposlenih, kar je 2, 2 % vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. Kljub relativno nizkemu odstotku teh zaposlenih glede na vse zaposlene v Republiki Sloveniji gre za pojav, ki je nesprejemljiv.

Inšpektorji bodo zahtevali obračune prispevkov za nazaj

Inšpektorji v lov za delodajalci, ki zaposlenim ne obračunavajo prispevkovV okviru prihodnjih aktivnosti bo finančna uprava preverjala ali delodajalci, ki kljub pozivu za predložitev obračunov prispevkov teh niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač. Delodajalci bodo ponovno pozvani k predložitvi obračunov prispevkov oziroma k predložitvi izjave o neizplačevanju plač z obrazložitvijo.

Kolikšna je najnižja osnova za plačilo prispevkov od 1.3. dalje?

Nesodelovanje v postopku nadzora bo sankcionirano

Nesodelovanje v postopku nadzora bo finančna uprava sankcionirala.

Predvidene globe za neoddajo obračunov so:

  • od 800 EUR do 30.000 EUR za delodajalca (podjetje ali podjetnika) in
  • od 600 EUR do 4.000 EUR za odgovorno osebo.

Predvidene globe za nepredložitev podatkov, pojasnil, izjav v postopkih nadzora so:

  • od 1.000 EUR do 16.000 EUR za podjetje ali podjetnika ter
  • od 850 EUR do 2.200 EUR za odgovorno osebo.

Inšpektorji bodo ukrepali zoper delodajalce

Če bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli neto izplačila, prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo finančna uprava zoper te delodajalce prav tako uvedla prekrškovne postopke in jim hkrati naložila predložitev obračunov prispevkov ter plačilo le-teh.

Delodajalci, delojemalci, imate pravno dilemo? Pišite nam!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Če pa bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da plače dejansko niso bile izplačane, bo finančna uprava informacije o neizplačilu posredovala Inšpektoratu RS za delo, ki je pristojen za ukrepanje zoper delodajalce, ki s tem, ko ne izplačajo plače svojim zaposlenim, kršijo Zakon o delovnih razmerjih.

Izračun plače

Nadaljevanje članka: Sistem eDavki omogoča vpogled v obračunane in plačane prispevke.

V kolikor bi radi izvedeli več o različnih oblikah dela vabljeni na naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja