Go to Top

Prodaja izdelkov že uveljavljenih blagovnih znamk brez dovoljenja ni dovoljena

Na nas se obračajo bodoči podjetniki, ki svojo poslovno priložnost vidijo v prodaji določenega izdelka, ki je registrirana blagovna znamka. Preden ustanovijo podjetje, se morajo dogovoriti z lastnikom blagovne znamke ali pa z zakonitim zastopnikom blagovne znamke v Sloveniji, za prodajo teh izdelkov.

Prodaja izdelkov že uveljavljenih blagovnih znamk ni dovoljena

Namreč, če gre za registrirano blagovno znamko, potem imetnik te blagovne znamke uživa vse pravice, ki izhajajo iz registrirane blagovne znamke. Ena izmed teh pravic je tudi pravica, da se imetnik sam odloči, kdo lahko in kdo ne sme prodajati izdelkov njegove blagovne znamke. V primerih neupravičene uporabe blagovne znamke gre v Sloveniji za kršitev Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1, Uradni list RS, št. 51/2006 – UPB3).

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Če torej določen subjekt krši pravice iz blagovne znamke, ki jih določa 47. člen ZIL-1 in daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice, velja opozoriti, da lahko imetnik pravic intelektualne lastnine svoje pravice uveljavlja po sodni poti.

Slovenska zakonodaja ne ščiti ekskluzivnosti pri prodaji določenih izdelkov konkretnih blagovnih znamk. V kolikor na določenem ozemlju več subjektov prodaja določene izdelke, čeprav naj bi imelo le eno podjetje ekskluzivne pravice, se je glede tega potrebno dogovoriti z imetnikom blagovne znamke.

Se sprašujete, kje najti poslovno idejo in kako jo pretvoriti v poslovno priložnost, ki bo prinesla dobiček? Vabljeni na seminar Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc, podjetniška svetovalka


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja