Go to Top

Davčna blagajna in davčno potrjevanje računov

Davčna blagajna je še vedno aktualna tema

Davčna blagajna je pojem, ki se uporablja za postopek davčnega potrjevanja računov, ki jih izdajajo podjetja, podjetniki, društva, zavodi idr. To pomeni, da je izdan račun označen z enkratno identifikacijsko oznako od davčnega organa in predstavlja potrdilo o ustvarjenem prometu. Seveda gre za promet pri gotovinskem poslovanju, prijavljen davčnemu organu. Kdaj in za koga vse je davčna blagajna obvezna? Lahko se naročite tudi na individualni posvet pri naših davčnih strokovnjakih. Pokličite nas na  01 600 1530 ali nam pišite na elektronski naslov data@data.si.

Informativni izračun plače

Za gotovinsko poslovanje, kjer je davčna blagajna obvezna, po Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) štejejo vsa plačila z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, plačilne ali kreditne kartice, čeki in drugi podobni načini plačila, ki niso neposredna nakazila na poslovni transakcijski račun.

Vas zanima ustanovitev podjetja?

Davčna blagajna – kakšne so sankcije?

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Sankcije in globe so v ZDavPR postavljene zelo visoko, in se gibljejo od 1.500 evrov do 100.000 evrov z organizacije ter od 800 evrov do 20.000 evrov za odgovorne osebe teh organizacij.

Posebnosti glede davčnega potrjevanja tudi obstajajo, saj določenim ni potrebno izvajati postopka, ne glede na dejstvo, da prejemajo gotovino. Naj pogostejši primeri so pri najemih stanovanj, kjer najemodajalci prejemajo plačilo najemnine in stroškov v gotovini in naredijo prijavo dohodka pri FURS. Ker v tovrstnih primerih ne gre za opravljanje registrirane samostojne dejavnosti, najemodajalci ne potrebujejo potrjevanja. Davčna blagajna za njih ni obvezna. Tudi za osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, ki izdajo račun skladno s Pravilnikom o osebnem dopolnilnem delu, davčna blagajna ni potrebna.

Kilometrina 2024

Drugi pogosti primeri ne zavezanosti davčnega potrjevanja računov so še finančne in zavarovalne storitve, državni organi in organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava, kmetijski in gozdarski pridelki (če ne dosegajo 200 evrov katastrskega dohodka) ter pri prodaji s popisom začetnih in končnih zalog (npr. vozovnic, kart, kolekov, prodaja iz avtomatov itd.). Za vse naštete davčna blagajna ni obvezna.

davčno svetovanje

Davčno potrjevanje računov

Organizacija sama predpiše pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, ter naredi popis z oznakami poslovnih prostorov zavezanca v internem aktu. Interni akt mora biti sprejet pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju. Dokument se predloži le v morebitnem postopku nadzora davčnega organa. Davčna blagajna vsebuje vse navedene podatke v svojem sistemu.

Pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju mora zavezanec FURS-u sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih, v katerih izdaja račune. Preko portala eDavki naroči in prevzame namensko digitalno potrdilo, ki ga uporablja v postopku elektronske izmenjave podatkov s FURS.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Postopek potrjevanja računov

Postopek potrjevanja računov je možen na več načinov. S potrditvijo računa v času njegove izdaje s pomočjo programske opreme/elektronske naprave (aplikacija, program, software). Z naknadno potrditvijo izdanega računa z uporabo vezane knjige računov (do 10 v mesecu za pretekli mesec).

Postopek potrjevanja računov z uporabo elektronske naprave (davčna blagajna kot program) je sestavljen iz treh faz:

 • pošiljanja podatkov o računu davčnemu organu,
 • obdelave podatkov o računu in dodelitve enkratne identifikacijske oznake računa v informacijskem sistemu davčnega organa in
 • pošiljanja enkratne identifikacijske oznake računa zavezancu.

Prevoz na delo in povračilo stroškov

V postopku potrjevanja računa bo od podatkov, ki morajo biti po predpisih o DDV navedeni na računu, potrebno na FURS posredovati naslednje podatke o računu:

 • davčno številko davčnega zavezanca, ki izdaja račun (organizacija)
 • datum in čas izdaje računa;
 • številko računa;
 • vrednost računa, skupno vrednost osnove po vrsti davka ali dajatve, razdeljeno po davčnih stopnjah, in pripadajoči davek
 • morebitne oproščene in neobdavčljive
 • vrednost za plačilo;
 • davčno številko fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave;
 • zaščitno oznako izdajatelja računa;
 • davčno številko oziroma identifikacijsko številko za namene DDV kupca oziroma naročnika v primerih, ko so ti podatki v skladu z davčnimi predpisi navedeni na računu;
 • številko prvotnega računa v primeru izvajanja postopka potrjevanja naknadne spremembe podatkov na računu.

Izračun dnevnice

V primerih nedelovanja elektronske naprave (tudi nedostopnost do spleta), mora zavezanec izdajati račune iz vezane knjige računov v skladu z 31. a členom ZDavP-2. Vse do odprave okvare oziroma do ponovne vzpostavitve delovanja elektronske naprave (davčna blagajna) za prejeta gotovinska plačila. Organizacija mora nato, ko davčna blagajna deluje, poslati podatke o izdanih računih z uporabo vezane knjige računov, in sicer v dveh delovnih dneh od dneva prenehanja delovanja elektronske naprave.

Davčna blagajna kot program je dostopna preko različnih ponudnikov, ki jih najdem preko spleta in po priporočilih stanovskih kolegov. Na voljo za uporabo pa je tudi brezplačna davčna blagajna kot spletna aplikacija FURS, mini blagajna, v katero se mesečno prijavljajo tudi računi iz vezane knjige izdanih računov.

pravno svetovanje

Davčna blagajna in kripto sredstva

Posebnost, ki jo poudarjamo je tudi, da se prejeta plačila s kripto sredstvi ali preko različnih izvajalcev spletnih plačil, npr. Stripe, Klarna, Sofort banking, SmartPayCard, PayMill, Braintree, Paysafecard, štejejo kot gotovinska, zato je v teh primerih obvezno davčno potrjevanje. Davčna blagajna je torej obvezna. Plačila prejeta preko PayPay sistema in Monete, pa se obravnavata kot negotovinska, zato v teh primerih ni potrebe po fiskalizaciji izdanih računov in davčna blagajna ni obvezna.

Izberite zanesljiv računovodski servis!

Na kratko lahko v šestih točkah povzamemo obveznosti zavezanca, da bo davčna blagajna pravilno postavljena še pred začetkom izvajanja postopka davčnega potrjevanja računov:

 1. Pridobiti namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne (tudi zavezanci, ki uporabljajo vezano knjigo računov (v nadaljevanju VKR);
 2. Popisati poslovne prostore in sprejeti interni akt, kjer se dodelijo oznake poslovnim prostorom, pravila za dodeljevanje zaporednih številk, določi oznake elektronskim napravam in oznake fizičnih oseb, ki izdajajo račune (tudi zavezanci, ki uporabljajo VKR); se ne pošilja na FURS, bo potrebno pokazati v nadzoru!
 3. Pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih, v katerih izdaja račune, davčnemu organu (tudi zavezanci, ki uporabljajo VKR – preko aplikacije mini blagajne) pri tem uporabljati namensko digitalno potrdilo;
 4. Izdati račun z EOR (razen, če zakon določa drugače)
 5. Izvajati postopek potrjevanja računov (tudi zavezanci, ki uporabljajo VKR), pri tem uporabljati namensko digitalno potrdilo oziroma potrditi račun pri davčnem organu v skladu s ZDavPR;
 6. Prilagoditev vsebine računa izdanega iz elektronske naprave – številka računa (tri delna), dodatni podatki na računu (EOR, ZOI, oznaka fizične osebe, ki izdaja račun, ura in minuta izdaje računa);

Želim se prijaviti na e-novice

Pravočasno poskrbite za nabavo vezane knjige računov, v primeru ročne izdaje računov. Obvezno, pred prvo izdajo računa je potrebno vezano knjigo računov potrditi na portalu eDavki. Če ste še v dvomih, kdaj je davčna blagajna obvezna, povprašajte naše davčne strokovnjake. Pokličite nas na  01 600 1530 ali nam pišite na elektronski naslov data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja