Go to Top

Koriščenje letnega dopusta možno tudi v enem kosu

Pravica do letnega dopusta je zakonsko zagotovljena pravica, ki jo delavec pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Delodajalec je dolžan delavcem omogočiti izrabo letnega dopusta, pri čemer je potrebno upoštevati možnosti za počitek in rekreacijo delavca in njegove družinske obveznosti.

Kako lahko delavec koristi letni dopust?

Koriščenje letnega dopusta možno tudi v enem kosu

En dan letnega dopusta lahko delavec izrabi na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer je dolžan obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Delavci, ki so starši šoloobveznih otrok, pa imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic, pri čemer jim delodajalec lahko odreče izrabo dopusta v tem času zgolj v primeru, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.

Koliko dopusta pripada delavcu?

Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne (20 dni), in sicer ne glede na to, ali je delavec zaposlen za polni ali krajši delovni čas. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) za določene kategorije delavcev določa dodatne dneve letnega dopusta. Tako imajo starejši delavci, invalidi (z najmanj 60% telesno okvaro) in delavci, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

Dodatni dan letnega dopusta pripada tudi delavcem za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let. Seveda se lahko delodajalec in delavec s pogodbo o zaposlitvi dogovorita tudi za daljše trajanje letnega dopusta, dodatne dneve dopusta pa delavcem priznavajo tudi nekatere kolektivne pogodbe.

Letnemu dopustu se delavec ne more odpovedati

Pravici do letnega dopusta se ni mogoče odpovedati. ZDR-1 (v 164. členu) izrecno določa, da je izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljavna. Prav tako je neveljaven tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljen letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja.

Rok za izrabo dopusta je 30. junij naslednje leto

Delavec je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna dopusta, preostanek pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija prihodnjega leta. Če je delodajalec delavcu zagotovil oziroma omogočil izrabo letnega dopusta v navedenih rokih, pa delavec kljub temu dopusta ni izrabil do 30. junija prihodnjega leta, izgubi pravico do izrabe preostalih ni dopusta.

Izjema velja za delavce, ki dopusta v tekočem koledarskem letu (oz. do 30. junija naslednjega leta) niso mogli izkoristiti zaradi odsotnosti zaradi bolezni/poškodbe ali zaradi porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka. Ti delavci imajo pravico ves preostali dopust izrabiti do 31. decembra naslednjega leta.

Koriščenje letnega dopusta v enem kosu

Delodajalci, delojemalci, imate vprašanje s pravnega področja? Pišite mi!

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Delavec načeloma lahko izkoristi tudi ves letni dopust (20 dni in več) v enem kosu, vendar pa je pri načrtovanju izrabe letnega dopusta potrebno upoštevati tudi potrebe delovnega procesa pri delodajalcu, zato je v vsakem primeru priporočljiv in potreben pravočasen dogovor z delodajalcem.

Preberite tudi Regres za letni dopust za leto 2015.

Pripravila: Ana Marija Pavlovič, Data d.o.o.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja