Go to Top

Inšpekcijske službe nadzirajo poslovanje podjetnikov – koliko jih je?

Inšpekcijske službe

Inšpekcijske službe pri podjetnikih največkrat vzbudijo občutke nelagodja, saj ima nadzor nad pravilnim poslovanjem podjetnika pri nas še vedno negativen predznak. Mnogi menijo, da obstajajo inšpekcijske službe predvsem zato, da iščejo napake pri podjetnikih in pišejo kazni. Vendar pa je njihova primarna vloga v prvi vrsti svetovalnega značaja. Če so inšpekcijske službe obiskale tudi vas in bi potrebovali pravno ali davčno pomoč, se lahko obrnete na naše svetovalce! Pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si za termin plačljivega svetovanja!

Informativni izračun plače

Katere inšpekcijske službe delujejo v Sloveniji?

V Sloveniji obstaja 25 inšpekcijskih služb, ki nadzorujejo poslovanje na vseh področjih dejavnosti podjetij. Inšpekcijske službe so samostojni organ znotraj posameznih ministrstev, ustanovljene z namenom nadzora nad izvajanjem zakonodaje:

Želite odpreti s.p.? Takoj pokličite na 01/600-1530!

podjetniško svetovanje

Preberite tudi – Regres za leto 2022 višji kot lani!

 1. Informacijski pooblaščenec RS (IPRS) – Inšpekcija za varovanje osebnih podatkov
 2. Javna agencija za civilno letalstvo RS (CAA)
 3. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS)
 4. Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)
 5. Inšpektorat RS za delo (IRSD) – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 6. Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 7. Inšpektorat RS za kulturo in medije (IRSKM) – Ministrstvo za kulturo
 8. Inšpektorat RS za notranje zadeve (IRSNZ) – Ministrstvo za notranje zadeve
 9. Inšpektorat RS za obrambo (IRSO) – Ministrstvo za obrambo
 10. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN) – Ministrstvo za obrambo
 11. Inšpektorat RS za šolstvo in šport (IRSŠŠ) – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 12. Inšpektorat za javni sektor (IJS) – Ministrstvo za javno upravo
 13. Inšpektorat RS za infrastrukturo (IRSI) – Ministrstvo za infrastrukturo
 14. Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS) – Ministrstvo za zdravje
 15. Tržni inšpektorat RS (TIRS) – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 16. Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) – Ministrstvo za okolje in prostor
 17. Finančna uprava RS (FURS) – Ministrstvo za finance
 18. Urad RS za nadzor proračuna (UNP) – Ministrstvo za finance
 19. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 20. Inšpektor RS za elektronski podpis – Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 21. Pomorska inšpekcija (URSP) – Uprava RS za pomorstvo, Ministrstvo za infrastrukturo
 22. Inšpekcija za kemikalije – Urad za kemikalije, Ministrstvo za zdravje
 23. Inšpekcija varstva pred sevanji – Uprava RS za varstvo pred sevanji, Ministrstvo za zdravje
 24. Urad RS za meroslovje (MIRS) – Sektor za meroslovni nadzor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 25. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost – Uprava RS za jedrsko varnost, Ministrstvo za okolje in prostor

Bi radi zaslužili s svojim hobijem?

Inšpekcijske službe – katere največkrat obiščejo podjetnike?

Največkrat se podjetniki pri poslovanju srečajo s tržno, finančno in delovno inšpekcijsko službo. Zakaj podjetniki plačujejo kazni, ki jim jih izrečejo inšpektorji? Največkrat ne gre za namerne kršitve, ampak za nepoznavanje zakonodaje. Zato podjetnikom svetovalci podjetja DATA vedno predlagamo, da naj delajo tisto kar znajo, ostale zadeve pa naj prepustijo strokovnjakom. Torej tolmačenje zakonodaje in pravne zadeve pravnikom, računovodjem pa račune, finance in davke. Vse te strokovnjake imamo tudi v našem podjetju Data! Če bi potrebovali naše storitve, smo dosegljivi na 01/600-1530 oz. na data@data.si. Poslovanje podjetja je potrebno že pri načrtovanju podjetniške poti postaviti na dobre temelje, da podjetnikom inšpekcijske službe ne pišejo kazni ob vsakem nadzoru, podjetniki pa s plačevanjem kazni polnijo državno blagajno!

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja