Go to Top

Dopisi gospodarskih družb in njihove obvezne sestavine

Ste vedeli, da morajo vsi dopisi, ki jih pošiljate kot gospodarska družba, vsebovati obvezne sestavine? Če katero od obveznih sestavin izpustite, vas lahko doleti kazen! Kakor je pomembno, da je dopis, ki ga pošiljate svojim strankam ali poslovnim partnerjem, lep in privlačen na pogled, je pomembno tudi, da vsebuje vse obvezne sestavine.

Informativni izračun plače

Zakon o gospodarskih družbah namreč v 45. členu določa, da morajo vsi dopisi, ki jih gospodarska družba pošilja, obvezno vsebovati naslednje vsebine:

  • celotna firma (ime) družbe
  • sedež družbe
  • registrski organ, pri katerem je družba vpisana
  • matična številka družbe
  • znesek osnovnega kapitala (pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi).

Zakon o gospodarskih družbah sicer ne podaja definicije, kaj vse se šteje za dopis gospodarske družbe. Kot primer dopisa navaja izrecno le, da se tudi naročilnice štejejo za dopise, ki morajo vsebovati vse zgoraj naštete obvezne vsebine. Tržni inšpektorat pa je že zavzel stališče, da morajo vse zgoraj naštete obvezne sestavine vsebovati tudi računi, ki jih izdaja gospodarska družba. Vsekakor bodite pozorni, da vse zahtevane podatke vključite v vse vaše dopise, ponudbe, naročilnice in račune.

Pravni nasvet

Kdo izvaja nadzor nad dopisi?

Nad tem, ali gospodarske družbe spoštujejo določila Zakona o gospodarskih družbah glede obveznih sestavin dopisov, izvaja nadzor Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Zaradi nespoštovanja določil Zakona o gospodarskih družbah, vas lahko tudi oglobijo. Zakon o gospodarskih družbah namreč v prvem odstavku 686. člena opredeljuje, da se z globo od 6.000 do 30.000 EUR za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 4.000 do 20.000 EUR srednja družba, z globo od 1.000 do 10.000 EUR majhna družba in z globo od 500 do 5.000 EUR mikro družba, če na dopisih, ki jih pošilja družba, ni vseh obveznih podatkov.

Ustrezni dopisi že od ustanovitve podjetja dalje

Potrebujete pravni nasvet? Pišite nam!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Poskrbite, da bo vaša družba izdajala zakonsko ustrezne dopise, naročilnice, račune in ponudbe že od trenutka ustanovitve podjetja dalje. Takoj ko bo vaše podjetje registrirano in mu bo dodeljena matična številka, pripravite ustrezno podlago za vse vaše dopise.

Registracijo podjetja lahko brezplačno opravite tudi na naši SPOT (VEM) točki. Za termin registracije nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 530.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja