Go to Top

Ime podjetja

Dolgo ime podjetja

Dolgo ime podjetja je obvezno. Obvezne sestavine dolgega imena d.o.o.: fantazijsko ime, dejavnost, d.o.o

Primeri dolgega imena:

 • LIPI, poslovne storitve, d.o.o.
 • KROJAČEK, trgovina s hlačnimi krili, d.o.o.
 • KREATIVA, agencija za marketing, d.o.o.

Kratko ime podjetja

Kratko ime ni obvezno. Kratko ime je dolgo ime brez oznake dejavnosti: fantazijsko ime, d.o.o.:

Primeri kratkega imena:

 • LIPI d.o.o.
 • KROJAČEK d.o.o.
 • KREATIVA IN NEVERJETNOST, d.o.o.

Ime podjetja se mora jasno razlikovati od imen drugih podjetij

Če temu ni tako, lahko:

 • registrski organ zavrne predlog za vpis firme v register ter / ali
 • podjetje, ki je že registrirano s podobnim imenom, lahko zahteva od vas opustitev firme, njen izbris in odškodnino.

Pred registracijo preverite ime (firmo) v poslovnem registru.


Razlaga imena firme z izjemami:

 • Ime podjetja ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij.

 • Če je družbenik podjetja oseba (pravna ali fizična), ki ima v imenu tuje črke, ki vsebuje besede v tujem jeziku, je dovoljena uporaba takega imena.

 • Besedo Slovenija ali njene izpeljanke (Slo, .si) in kratice ter zastavo in grb Republike Slovenije je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije. Dovoljenje vlade ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti je potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski).

 • Kljub prejšnjemu določilu se lahko brez soglasja uporablja končnica .si, če firma vsebuje le domeno.
 • Firma lahko vsebuje tudi tuje besede in tuje črke, v slovenskem jeziku pa morata biti sestavina firme, ki nakazuje dejavnost in oznaka družbe. Dovoljene so črke X, Y, W in Q.
 • Ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem; če je že umrla, pa z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi, ter z dovoljenjem ministra ali ministrice, pristojnega za javno upravo.

 • Firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, vsebujejo znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca, ali vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

Družba mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo v obliki, v kakršni je vpisana v register, uporablja pa lahko tudi skrajšano firmo, ki vsebuje vsaj sestavino, po kateri se firma družbe razlikuje od firm drugih družb in oznako za kakšno družbo gre. Skrajšana firma se vpiše v register.

V slovenskem jeziku mora biti sestavina firme, ki nakazuje dejavnost in oznaka družbe. Prevod firme v tuj jezik, pa se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku. Dodatne sestavine firme lahko poleg črk slovenske abecede vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q, lahko pa se uporabljajo tudi besede z drugimi črkami, če ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme ali ustrezajo registriranim znamkam.

Ime podjetja in vaša prepoznavnost

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov podjetja na trgu, je ime podjetja. V imenu je vsa predstava o tržni znamki in o podjetju. Ime pomeni identiteto, individualnost, diferenciacijo in prepoznavnost na trgu. Več nasvetov za prepoznavnost imena podjetja si preberite v prispevku Kako izbrati ime podjetja?