Go to Top

Dokazilo za nekaznovanost: kdaj na sodišče in kdaj na ministrstvo?

Nekaznovanost in da oseba ni v kazenskem postopku je v veliko primerih potrebno dokazati. V tem primeru največkrat govorimo o potrdilu o nekaznovanosti, obstaja pa tudi potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Gre torej za dva različna dokumenta.

Podjetje lahko brezplačno, hitro in enostavno registrirate na VEM točki podjetja Data. Pri tem vam bodo pomagali izkušeni podjetniški svetovalci, ki vas bodo vodili čez ves postopek registracije, da bo ta potekala nemoteno in brez zapletov. Naročite se na svoj termin na telefonski številki 01 600 15 30 ali data@data.si.

Kako dokazujemo nekaznovanost?

nekaznovanost

Nekaznovanost se dokazuje s potrdilom o nekaznovanosti oziroma potrdilom iz kazenske evidence. To je potrdilo, ki ga oseba pridobi na Ministrstvu za pravosodje in v katerem piše, da oseba je oziroma ni zabeležena v kazenski evidenci  – slednje pomeni, da oseba je ali ni bila pravnomočno obsojena.

Potrdilo o nekaznovanosti posamezniki med drugim pogosto potrebujejo za prijavo na delovno mesto. Za potrdilo o nekaznovanosti lahko zaprosi tako fizična kot pravna oseba, za potrdilo pa lahko zaprosite pisno ali elektronsko. Med državami članicami EU se podatki o obsodbi posredujejo državi članici, katere državljan je pravnomočno obsojen, državljani, ki imajo digitalno potrdilo, pa lahko dostopajo do svojih podatkov v kazenski evidenci in vlagajo zahtevke za posredovanje podatkov.

Naročite se na brezplačen termin

Kazenska evidenca vsebuje naslednje podatke:

  • osebne podatke (ime, priimek, EMŠO, kraj in občina ter država rojstva, stalno ali začasno bivališče, državljanstvo),
  • podatke o pravni osebi (ime pravne osebe, matična številka in sedež pravne osebe),
  • podatke iz obsodbe (sodišče, ki je obsodbo izreklo, opravilna številka obsodbe, datum izreka in pravnomočnosti, zakonsko ime kaznivega dejanja in kazenska sankcija),
  • poznejše spremembe podatkov o obsodbi, ki so bili vpisani v kazensko evidenco,
  • izbris iz kazenske evidence na podlagi Kazenskega zakonika.

Nekaznovanost lahko dokazujete s potrdilom o nekaznovanosti ali potrdilom o kazenskem postopku!

Klikni in deli

Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku

Sodišče prve stopnje (okrajno sodišče) pa izda potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Posameznik se za potrebe pridobitve potrdila osebno izkaže s svojim veljavnim osebnim dokumentom, za pravno osebo pa pridobi potrdilo njen zakoniti zastopnik, ki se osebno izkaže z ustrezno listino o zakonitem zastopanju ter z njegovim veljavnim osebnim dokumentom, iz katerega je mogoče nedvoumno ugotoviti njegovo istovetnost.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Delodajalci in druge osebe lahko pridobijo potrdilo, če je zoper njihovega delavca ali drugo osebo, s katero so ali bodo v pravnem razmerju, uveden kazenski postopek, le, če imajo za to izrecno pisno privolitev posameznika oziroma pravne osebe, na katero se ti podatki nanašajo, ali če je tako izrecno določeno v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP).

Naročite se na brezplačen termin

Gre torej za dve različni potrdili, ki ju za različne namene izdata različna organa.

V kolikor imate pravno vprašanje, vam pri tem lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki. Pokličite jih na 01 600 1530 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja