Go to Top

Dnevno varstvo otrok – za opravljanje dejavnosti potrebujete ustrezno izobrazbo!

Če si želite zaslužiti kak (dodaten) evro, lahko razmislite o dejavnosti Dnevno varstvo otrok. Ta se v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) uvršča pod številko Q88.91. Sem sodi tudi varovanje duševno prizadetih in invalidnih otrok ter varovanje otrok na domu.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Varstvo otrok lahko opravljate tudi, če ste s. p. Samozaposlitev prinaša mnogo prednosti, vas zanima katere?

Več informacij

Pisali smo že o tem, kaj morate urediti, če želite imeti podjetje – zasebni vrtec, danes pa preverjamo, kako je urejena dejavnost dnevnega varovanja otrok. Pri tem je bistvenega pomena sprememba zakonodaje, ki je začela veljati z letom 2013. Ta namreč določa, da dejavnost varovanja lahko opravljate le, če imate ustrezno izobrazbo.

Brezplačna registracija podjetja na DATI!

Z osebnim dopolnilnim delom manj zahtev

Če varstvo otrok opravljate občasno, vam tega pogoja ni potrebno izpolnjevati, če delo priglasite v okviru osebnega dopolnilnega dela. Spomnimo, ODD lahko prijavijo tudi študentje, upokojenci in brezposelni. Pri tem velja opozoriti, da gre za občasno in ne redno delo varstva otrok, za vsakega otroka, ki ga varujete, pa potrebujete svojo vrednotnico naročnika – starša.

Čeprav študenti ne morejo več imeti odprte samostojne dejavnosti, brez da bi plačevali polne prispevke in so se pravila za opravljanje samostojne dejavnosti za upokojence letos spremenila, pa lahko znotraj omejitev oboji opravljajo osebno dopolnilno delo, torej tudi varstvo otrok.

Varstvo otrok kot dejavnost – varuh predšolskih otrok

varstvo otrokFizična oseba lahko opravlja dejavnost varstva predšolskih otrok, ki ne vključuje izvajanja javno veljavnega programa kot varuh predšolskih otrok, če se vpiše v register pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo.

Varuh predšolskih otrok se lahko vpiše v register, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da ima končan najmanj program srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja z dodatno poklicno kvalifikacijo, oziroma da izpolnjuje pogoje za strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja;

Samozaposlitev prinaša tudi nekatere negotovosti!

  • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost oziroma zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Za varuha predšolskih otrok potrebujete ustrezno izobrazbo, sofinancira pa ga lahko občina!

Klikni in deli

Varuh predšolskih otrok lahko varuje skupino predšolskih otrok, ki ne sme presegati šest otrok. Varuh predšolskih otrok lahko varuje otroke v stanovanju ene ali večstanovanjske stavbe, ki je zgrajena v skladu z minimalnimi tehničnimi pogoji za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj in je zanjo v skladu s predpisi o graditvi objektov izdano uporabno dovoljenje ali v prostorih, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za vrtce.

Brezplačna registracija podjetja na DATI!

V register se vpišejo:

  • ime in priimek varuha predšolskih otrok, rojstni podatki, spol in EMŠO,
  • izobrazba,
  • kraj opravljanja dejavnosti.

Podatki o imenu in priimku varuha predšolskih otrok ter o kraju, kjer opravlja svojo dejavnost, so javni in so objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo.

Samozaposlitev prinaša tudi nekatere negotovosti!

Sofinanciranje varuha predšolskih otrok

Varuhu predšolskih otrok se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20odstotkov cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec.

Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z vsaj enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

Če si kot samostojni podjetnik želite opravljati zgoraj navedene dejavnosti, jo morate registrirati. Podjetja hitro, enostavno in zastonj registriramo na VEM točki DATA. Pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 600 1530!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja