Go to Top

Kdo vse lahko priglasi ODD – osebno dopolnilno delo?

Posameznik lahko osebno dopolnilno delo (ODD) opravlja na podlagi priglasitve in na podlagi pridobljene vrednotnice pred začetkom dela, vendar nas je zanimalo, kdo vse konkretno lahko opravlja ODD.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Inšpektorji nikoli ne počivajo. Podjetniki, res poznate prek 40 podzakonskih aktov, ki urejajo področje gospodarskega poslovanja? Seznanite se z njimi!

Več informacij

ODD – kdo vse ga lahko opravlja?

Osebno dopolnilno delo lahko priglasijo vse fizične osebe, dela pa ne smejo opravljati za drugo pravno osebo, za tuj pravni subjekt ali za samozaposleno osebo. Lahko pa delo opravljajo za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime. Vrednotnico mora pridobiti naročnik pred pričetkom opravljanja dela ali jo pridobi izvajalec ODD v kolikor bo delo opravil za še neznanega naročnika (npr. v primeru prodaje ročnih izdelkov). Vrednotnica se mora glasiti na ime izvajalca ODD, ki za naročnika (fizično osebo) opravlja dela, ki sodijo med seznam del ODD.

ODD lahko pod posebnimi pogoji priglasijo tudi:

 • brezposelni

ODDBrezposelna oseba (oseba, prijavljena v evidenci brezposelnih oseb), lahko opravlja ODD  in mesečno zasluži do 200 evrov neto (navedena omejitev za brezposelno osebo je določena na mesečni ravni). Če je brezposelna oseba hkrati tudi prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, se ji v primeru presežene meje najvišjega dovoljenega zaslužka denarno nadomestilo zniža za 50 odstotkov zneska, ki presega 200 evrov. Če že ob prijavi in uveljavitvi zahtevka za denarno nadomestilo obstaja podlaga za izplačilo dohodka iz dela, je o njej dolžna obvestiti Zavod RS za zaposlovanje (Zrsz) ob prijavi, sicer pa v roku treh dni po nastanku. O opravljenem delu, dogovorjenem plačilu in roku plačila za opravljeno delo je brezposelna oseba dolžna sproti obveščati Zrsz.

 • upokojenci

Če upokojenci priglasijo ODD, to ne vpliva na izplačevanje pokojnin ter izplačevanje pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja. V kolikor gre za delovnega invalida II. ali III. kategorije invalidnosti, je treba upoštevati izvajalčevo zdravstveno stanje iz odločbe o ugotovljeni invalidnosti oziroma mnenje invalidske komisije o njegovi preostali delovni zmožnosti.

 • študenti

Status študenta ali dijaka ne predstavlja omejitve za opravljanje ODD. Pri tem velja opozoriti na zakon, ki otrokom, mlajšim od 15 let, kakršno koli delo prepoveduje (razen v primerih, ko gre za izvedbo kulturnih in umetniških del in športnih dogodkov ter lažja dela po 13. letu).

 • tujci

Tujec, ki v RS že prebiva in je pridobil osebno delovno dovoljenje oziroma ima na podlagi svojega statusa pravico do prostega dostopa na trg dela, lahko opravlja ODD. Tujec, ki pa v Sloveniji prebiva iz razloga zaposlitve ali dela in ima delovno dovoljenje za zaposlitev ali delo, pa ODD ne more opravljati.

Spomnimo, prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v preteklem koledarskem letu. Več o tem si lahko preberete v prispevku Nabiranje sadežev narave se šteje v osebno dopolnilno delo.

Brezposelni, študenti, upokojenci in tujci lahko opravljajo osebno dopolnilno delo!

Klikni in deli

Kaj se smatra kot osebno dopolnilno delo?

Za osebno dopolnilno delo se od 1. januarja 2015 šteje delo, ki jih posameznik opravlja sam, in sicer gre za dela:

 • pomoč v gospodinjstvu, pri čiščenju stanovanja, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,
 • občasna pomoč pri kmetijskih delih.
 • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego.
 • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti,
 • občasno prevajanje ali lektoriranje,
 • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih,
 • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, in ki niso namenjeni zaužitju, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja, kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v njihovi osnovni obliki ali kadar melje žito, žge apno ali oglje na tradicionalen način in prodaja.

Vplačana vrednotnica prinaša pravice iz pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja

Posameznik bo lahko opravljal osebno dopolnilno delo na podlagi priglasitve osebnega dopolnilnega dela in tudi na podlagi pridobljene vrednotnice pred začetkom opravljanja dela. To je dokument, na podlagi katerega se lahko opravlja priglašeno osebno dopolnilno delo. Vplačana vrednotnica poleg tega prinaša pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Posameznik mora osebno dopolnilno delo pred začetkom opravljanja priglasiti pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Morda pa bi osebno dopolnilno delo raje spremenili kar v svoj lasten posel? Ste spretni z rokami? Vaš hobi lahko postane biznis!

Več informacij

Če vas zanima obdavčenost izvajalcev osebnega dopolnilnega dela, vas vabimo k branju naslednjih prispevkov:

Komentarjev (33)

 • Ferdo Flisar 27. maja 2016 - 14:35 Odgovori

  ALI IN POD KAKŠNIMI POGOJI LAHKO OPRAVI !ODD” OSEBA KI PREJEMA SOCIALNO POMOČ (od katere se praktično ne more živeti)

  • Monika Kern 3. Junija 2016 - 11:25 Odgovori

   Spoštovani, z vašim vprašanjem smo se obrnili na pristojno ministrstvo. Sporočili so, da tudi brezposelne osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč pod enakimi pogoji kot vsi ostali, lahko opravljajo osebno dopolnilno delo. Brezposelna oseba (oseba, prijavljena v evidenci brezposelnih oseb), lahko opravlja ODD in mesečno zasluži do 200 evrov neto (navedena omejitev za brezposelno osebo je določena na mesečni ravni). Če je brezposelna oseba hkrati tudi prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, se ji v primeru presežene meje najvišjega dovoljenega zaslužka denarno nadomestilo zniža za 50 odstotkov zneska, ki presega 200 evrov. Več o tem si preberite v zgornjem članku, v katerem najdete tudi povezavi do člankov o tem, kako so obdavčeni izvajalci ODD. Srečno, Data d. o. o.

 • Marija Kersnik 6. Junija 2016 - 17:10 Odgovori

  Kot upokojenka z 450,00 € ,ali lahko opravljam delo kot svetovalec zdravega načina življenja za priznano podjetje v Sloveniji?

 • Marija Fingušt 24. Septembra 2016 - 12:00 Odgovori

  Ali se lahko prijavi osebno dopolnilno delo, če oseba občasno oblikuje frizure na terenu ali doma (likanje, kodranje las, spletanje kit, brez pranja, striženja ipd.) ?

  • Monika Kern 24. Septembra 2016 - 12:20 Odgovori

   Spoštovani, tovrstna dela, ki jih omenjate, se ne uvrščajo na seznam del A oziroma na seznam del B, ki jih lahko opravljate v okviru ODD. Vsa dela, ki jih lahko opravljate v okviru ODD, najdete v Prilogi 1 Pravilnika o ODD (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12251). Za vse ostale informacije glede ODD pa se lahko obrnete tudi na naše podjetniške svetovalce na 01 600 1530 ali jim pišete na data@data.si Hvala, ker nas spremljate. Prijeten dan želimo, Data d. o. o.

 • Tatjana 11. oktobra 2016 - 12:31 Odgovori

  Pozdravljeni, mene pa zanima, če morda veste, sem redno zaposlena za nedoločen čas in sem na porodniškem dopustu. Ali lahko vseeno naprej nemoteno opravljam osebno dopolnilno dejanost? Danes sem klicala na finančno upravo ljubljane, in so mi odgovorili, da ne vidijo razloga zakaj ne, sem pa v dvomih, ker povsod na spletu piše, da naj se ne bi smelo opravljati v času porodniške :/ Želim pa imeti preverjeno informacijo, da mi ne bi potem prekinili prejemanje porodniškega nadomestila. Hvala vnaprej.

 • Andi 20. Februarja 2017 - 21:57 Odgovori

  Pozdravljeni, zanima me, če lahko delam pod osebnim dopolnilnim delom poslikavo obraza ter občasno geliranje nohtov na domu? Hvala in lep pozdrav.

  • Monika Kern 21. Februarja 2017 - 10:12 Odgovori

   Spoštovani,

   hvala za vaše vprašanje. Kot določa Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12251), omenjenih dejavnosti ni na seznamu dovoljenih del, ki se lahko izvajajo v okviru ODD. Lahko pa te dejavnosti registrirate v okviru izbrane oblike podjetja (redni s. p., popoldanski s. p., d. o. o.), za kar boste morali registrirati dejavnost 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost in 90.030 Umetniško ustvarjanje. Geliranje nohtov ni obrtna dejavnosti in za opravljanje te dejavnosti se ne rabi izobrazbe (je dovolj, če ste naredili kakšen tečaj). Več informacij vam bodo dali naši podjetniški svetovalci, ki jih dobite na 01 600 1530 ali na data@data.si. Lep pozdrav, Data d. o. o.

 • Iza Bela 22. Februarja 2017 - 18:41 Odgovori

  Lepo pozdravljeni!
  Sem redno zaposlena za polni delovni čas, poleg tega pa opravljam tudi osebno dopolnilno delo. Zaposlena sem za minimalno plačo, preko ODD pa mesečno zaslužim približno dodatnih 200-300 €. Ker sem ravnokar zanosila, me zanima, ali se mi bodo dohodki iz ODD tudi šteli v osnovo za porodniško nadomestilo? V kolikor se mi ne bodo šteli, ali bi se kaj spremenilo, če namesto ODD raje odprem popoldanski sp? Bi se mi v tem primeru dohodki šteli v osnovo za izračun? Hvala za vaš odgovor in pomoč!

  • Dominika Ahačič 23. Februarja 2017 - 9:24 Odgovori

   Spoštovani,
   zahvaljujemo se vam za vprašanje.
   Glede na vaš konkreten primer vam lahko ponudimo svetovanje pri našem davčnem strokovnjaku, ki znaša 120 evrov + DDV za 60 minut. V kolikor se odločite, nas lahko pokličete na 01 600 1530 ali nam pišete na data@data.si. Lep pozdrav, Data d. o. o.

 • Pati 15. Marca 2017 - 8:30 Odgovori

  Pozdravljeni.

  Zanima me, ali lahko opravljam kot ODD občasno pomoč v kmetijstvu (sajenje rastlin in pletje) za vrtnarjo, ki ima odprt d.o.o. Delo bi bilo omejeno na cca 2 meseca letno in ne vsak dan. Ali so kakšne omejitve glede mesečnega zaslužka, razen te, ki se nanaša na tri povprečne neto mesečne zaslužke na polletje? Če delo preko ODD za pravno osebo ni mogoče, kakšno obliko zaposlite predlagate, glede na to, da so potrebe le občasne. Najlepša hvala in lp.

  • Dominika Ahačič 16. Marca 2017 - 8:35 Odgovori

   Spoštovani,
   zahvaljujemo se vam za vprašanje. Za občasno pomoč pri kmetijskih opravilih (delo z liste A osebnega dopolnilnega dela) oseba ne more sodelovati s podjetjem in torej za omenjeni d.o.o. tega dela ne morete opravljati kot izvajalka ODD. S podjetjem lahko sodelujete tako, da z njim podpišete pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas. Lep pozdrav, Data d. o. o.

 • katka kursan 3. maja 2017 - 10:25 Odgovori

  Pozdravljeni,

  sem brezposlena in nisem prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, moj mož je pred kratkim izgubil službo in je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.Prejema nadomestilo zaradi izgube plače. Razen otroških dokladov nimam drugih dohodkov. Razmišljam o občasnem varstvu otrok. Na Centru so mi ponudili pomoč v obliki socialne pomoči za obdobje treh mesecev. Ali priglasitev ODD na kakršen koli način izključuje socialno pomoč? Varstvo bi bilo občasno cca.100-150 eur mesečen znesek zaslužka. Hvala za odgovor.

  • Dominika Ahačič 4. maja 2017 - 13:52 Odgovori

   Spoštovani,
   predlagamo, da se z vašim vprašanjem obrnete na pristojni Center za socialno delo.
   Lep pozdrav, DATA d. o. o.

 • Pija Lovrin 22. Junija 2017 - 18:16 Odgovori

  Spoštovani,

  zanima me ali se izdelovanje vabil šteje kot delo, ki se lahko opravlja preko ODD? In ali je vseeno ali se vabila izdelujejo ročno ali grafično?

  LP, Pija

  • Dominika Ahačič 23. Junija 2017 - 15:22 Odgovori

   Spoštovani,

   v kolikor izdelovanje vabil sodi v opis del pod točko 2B ODD (izdeluje izdelke, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu, pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, jih popravlja in prodaja – razlaga: ključni pogoj je, da gre pretežno za ročno izdelavo, denimo za spominke, dekorativne predmete, posodo, galanterijske predmete …) se šteje, da oseba lahko izdeluje vabila prek ODD. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na data@data.si ali na telefonu 01/6001-530.

   Lep pozdrav,
   DATA d. o. o.

 • Tara 30. Septembra 2017 - 22:17 Odgovori

  Pozdravljeni,

  sem brezposelna, vendar nisem prijavljena na Zavodu za zaposlovanje. Ali lahko opravljam ODD in ali tudi v tem primeru velja omejitev zaslužka 200€ mesečno?

  • Manca Borko Grimšič 2. oktobra 2017 - 16:07 Odgovori

   Pozdravljeni! Ta omejitev za vas ne velja, saj niste prijavljeni na Zavodu. V kolikor se ukvarjate s hobijem, ki ga želite nadgraditi in od njega nekaj zaslužiti, vas vabimo tudi na naš brezplačen seminar Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo. Lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

 • Irena M 4. oktobra 2017 - 19:49 Odgovori

  Lepo pozdravljeni!
  Neko podjetje mi je ponudilo moznost dopolnilnega dela, ki bi ga opravljala poleg redne sluzbe. Spadam med tiste, za katere mora podjetje kupiti vrednostnice. Glede na to, da mi bodo dali pogodbo in mi mesecno izplacevali na moj racun, me zanima kako je z racunom, ki bi ga naj izdajala. Nimam nobenga s.p.-ja. Je dovolj pogodba in izpiski racunov za davcno? Res zelim, da je vse legalno.
  Iskrena hvala za odgovor, Irena

 • Sanja Novak 9. Novembra 2017 - 11:27 Odgovori

  Pozdravljeni,

  Zanima me ali si lahko registrira ODD tudi oseba, ki je v osebnem stečaju in ali mu ta dohodek is strani ODD-ja odvzame država.

  Za odgovor se v naprej zahvaljujem

  • Manca Borko Grimšič 17. Novembra 2017 - 8:52 Odgovori

   Pozdravljeni, prosimo vas, da nam pišete na data@data.si, da vam pripravimo ponudbo za pravno svetovanje. Lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

 • Katja Šivec 12. Decembra 2017 - 19:11 Odgovori

  Pozdravljeni.

  Ali za peko in prodajo piškotov lahko prijavim ODD? Kakšni so pogoji za to?

  Hvala in lp

  • Manca Borko Grimšič 13. Decembra 2017 - 13:04 Odgovori

   Pozdravljeni, peka piškotov se ne more opravljati preko ODD, saj te dejavnosti ni na seznamu za ODD. Lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

 • Aleksandra Kepic 19. Decembra 2017 - 9:35 Odgovori

  Pozdravljeni, rada bi se začela ukvarjati z organizacijo rojstno dnevnih zabav,drugih praznovanj na domu ali v najetih prostorih. Zraven bi vključila tudi vabila za vse priložnosti in me zanima, če je dovolj, da prijavim za začetek samo dopolnilno dejavnost, kasneje tudi s.p.?

 • lea jamnik 23. Marca 2018 - 22:26 Odgovori

  pozdravljeni,

  šivanje unikatnih izdelkov sodi v ODD? sepravi šivanje ženskih dodatkov otroških dodatkov, unikatna oblačila… v večini je to 70% ročnega dela (krojenje, rezanje, zlaganje, ideje) 30% pa šivanje s šivanim strojom (ampak še vedno ko stroj šiva ti, še vedno zraven usmerjaš blago…)…sodi to pod B2?

  • Manca Borko Grimšič 28. Marca 2018 - 16:11 Odgovori

   Pozdravljeni, glede na specifiko vaših vprašanj bo najboljše, da se glede ODD obrnete na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali Ajpes, ki je nosilec registracije ODD in prodajalec vrednotnic. Lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

 • Manca V 14. Junija 2018 - 9:19 Odgovori

  Pozdravljeni,
  po tradicionalnih postopkih, ročno vezem vzorce na majice. Sedaj jih želim začeti prodajati v trgovini z oblačili, katere lastnica nisem jaz. Zanima me ali je to mogoče preko ODD in na kakšen način mi lahko trgovina izplača kupnino od prodanih majic.

  Manca

  • Data, d.o.o. 19. Junija 2018 - 11:28 Odgovori

   Spoštovana ga. Manca, hvala za vprašanje. Na listi B za osebno dopolnilno delo je tudi izdelava in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju. O tem smo pisali v tem prispevku. Predlagam, da se za podrobnejšo razlago obrnete na naslov data@data.si ali telefon 01 600 1530. Lep pozdrav, Data d.o.o.

 • Jelka Korošec 6. Septembra 2018 - 16:40 Odgovori

  Spoštovani. Ali lahko z odločbo o nezaposljivosti opravljam ODD? Koliko je maksimalni zaslužek, glede na to, da dobivam denarno socialno pomoč in varstveni dodatek pa še nekaj nagrade na SVK? In kako to izgleda, ali lahko recimo v enmu mescu prodam recimo dva izdelka, v naslednjem potem pa nič, ali moram vseeno plačati prispevke v mescu, v katerem ne bi nič prodala? Hvala in lep pozdrav.

  • Data, d.o.o. 14. Septembra 2018 - 14:59 Odgovori

   Spoštovani, hvala za vprašanje. Predlagamo, da se s temi vprašanji obrnete na ustanovo, ki vam je izdala odločbo oziroma na Center za socialno delo. Glede na vaš konkreten primer vam priporočamo plačljivo svetovanje. Pišite nam na data@data.si in poslali vam bomo ponudbo. Lep pozdrav, Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja