Go to Top

Osebno dopolnilno delo

S 1. 1. 2015 bo začela veljati sprememba Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), s katero se bo bistveno spremenilo osebno dopolnilno delo. Tudi to bo sedaj urejeno po principu »vsako delo šteje«, opravljalo pa se bo na podlagi t.i. vrednotnic, katere najdete tukaj.

Osebno dopolnilno deloDa si osvežimo spomin: kaj je osebno dopolnilno delo?

Kot osebno dopolnilno delo se štejejo gospodinjska dela in podobna manjša opravila. Ta se lahko opravljajo samo, če ne gre za delo za pravno osebo, tujo pravno osebo ali samozaposleno osebo. V tem primeru bo vrednotnico (oziroma vavčer) moral kupiti naročnik dela, ki je v tem primeru zavezanec za plačilo prispevkov.

Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi izdelovanje domačih in umetnostnih obrti, drugi izdelki, za katere se uporabljajo tradicionalni postopki ter nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč. V teh primerih bo moral vavčer kupiti izvajalec dela, ki je v tem primeru zavezanec za plačilo prispevkov.

Postopek prijave

Delo se bo sedaj moralo prijaviti na javno agencijo AJPES, ki bo vodila seznam vseh, ki bodo opravljali osebno dopolnilno delo. Delo se bo opravljalo na podlagi vrednotnice, s katero se bo uvedel vavčerski sistem. Vrednotnico bo mogoče pridobiti preko portala e-uprava ali osebno na  upravni enoti.

Prispevki

Osebe, ki niso pokojninsko in invalidsko zavarovane ali ne dobivajo pokojnine, bodo sedaj zavarovane na podlagi plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za poškodbe pri delu in poklicno bolezen.

Osebe, ki uživajo pokojnino ali so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane, bodo zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Višina prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 7 EUR ter za zdravstveno zavarovanje 2 EUR na posamezno vrednotnico. Takšen pavšalni znesek se bo vplačal mesečno, na podlagi katerega bo oseba zavarovana. Kot že omenjeno, bo moral vrednotnico zagotoviti naročnik oziroma izvajalec dela glede na vrsto osebnega dopolnilnega dela.

Omejitev glede na prihodke

Osebno dopolnilno delo bo omejeno glede na prihodke. Prihodek v posameznem polletju ne bo smel presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v preteklem koledarskem letu.

Poročanje na FURS

Vsak posameznik bo moral polletno poročati na FURS o doseženem prihodku najkasneje do 10. dne v mesecu po preteku polletnega obdobja. V ta namen bo tudi FURS vodil evidenco vseh o prihodkih osebnega dopolnilnega dela.

Veljavnost zakona

Še enkrat poudarjamo, da se bodo določbe glede osebnega dopolnilnega dela pričele uporabljati s 1. januarjem 2015. Do takrat se uporabljajo še stari predpisi oziroma stara ureditev.

Prehodno obdobje

Osebe, ki so imele na dan 31. 12. 2014 priglašeno osebno dopolnilno delo po določbah prejšnjega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), so morale v prehodnem obdobju (do 30. 6. 2015) osebno dopolnilno delo ponovno priglasiti na podlagi in pod pogoji novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1).  O tem smo pisali že tukaj.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Kako oseba priglasi osebno dopolnilno delo?

Posameznik mora opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred začetkom opravljanja dela priglasiti pri AJPES. Priglasitev ali opustitev del se opravi prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev oz. opustitev del opravi prek spletnega portala AJPES.

Uporabnikom spletnega portala AJPES zagotavlja brezplačne vpoglede v javne podatke seznama (podatki o osebnem imenu posameznika, vrsti osebnega dopolnilnega dela, zaporedni številki posameznika in kontaktnem podatku).

Če se želite podrobno seznaniti z različnimi oblikami dela, vas vljudno vabimo, da obiščete seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

  Prijava na izobraževanje


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja