Go to Top

Archives

Tag Archives: Nekaznovanost

Potrdila o nekaznovanosti lahko zahtevajo delodajalci! Kje jih dobite?

Potrdila o nekaznovanosti pogost pogoj v zaposlitvenih oglasih Potrdila o nekaznovanosti so uradni dokumenti, ki dokazujejo da oseba, za katerega so izdana, v Republiki Sloveniji ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja. V katerih primerih so zahtevana potrdila o nekaznovanosti? Kje in na kak način ga lahko dobite? Ustanovite s.p. ali d.o.o. na DATA točki! Pokličite 01/600-1530! Kaj so sploh so? Kdo jih mora predložiti? Kot že omenjeno, so potrdila Nadaljuj z branjem

Dokazilo za nekaznovanost: kdaj na sodišče in kdaj na ministrstvo?

Nekaznovanost in da oseba ni v kazenskem postopku je v veliko primerih potrebno dokazati. V tem primeru največkrat govorimo o potrdilu o nekaznovanosti, obstaja pa tudi potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Gre torej za dva različna dokumenta. Podjetje lahko brezplačno, hitro in enostavno registrirate na VEM točki podjetja Data. Pri tem vam bodo pomagali izkušeni podjetniški svetovalci, ki vas bodo vodili čez ves postopek registracije, da bo ta Nadaljuj z branjem

Izjava, ki jo da zastopnik, bo preverjena po uradni dolžnosti

Zastopnik podjetja je po novem preverjen pri imenovanju Zastopnik bo s strani Registrskega sodišča moral v skladu novimi določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) po uradni dolžnosti biti preverjen, ali je bil kot zastopnik oziroma član organa vodenja pravnomočno obsojen zaradi dejanj zoper gospodarstvo in podobno in ali je bil zoper njega izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica. Izračunajte si plačo! Dodatna določila zakona, ki urejajo imenovanje in mandatno dobo članov Nadaljuj z branjem