Go to Top

Dodatek za poslovno uspešnost – boste delavce nagradili za uspešno poslovanje?

Dodatek za poslovno uspešnost,  božičnica ali 13. plača, je mogoče izplačati neobdavčeno, a le pod določenimi pogoji

Bliža se konec koledarskega leta 2018 in mesec december je tudi mesec, ko se večina delodajalcev odloča ali bodo svojim zaposlenim izplačali dodatek za poslovno uspešnost.

Informativni izračun plače

Dodatek za poslovno uspešnostDodatek za poslovno uspešnost po ZDR-1

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) dodatek za poslovno uspešnost opredeljuje kot sestavni del plače. Vendar le  če je dogovorjen s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Da pa bi tega lahko izplačali neobdavčeno, morajo biti izpolnjeni pogoji, določeni z davčno zakonodajo:

1. pravica do izplačila mora biti določena v internem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca,

2. izplačilo mora biti vezano na poslovno uspešnost delodajalca. Zato je potrebno določiti kriterije in merila za izplačilo,

3. dodatek se izplača le enkrat letno in vsem upravičenim zaposlenim hkrati,

4. pravico do izplačila imajo vsi delavci, ki izpolnjujejo vnaprej predpisane kriterije. To sicer ne pomeni, da so prav vsi delavci upravičeni do dodatka oziroma da so vsi delavci upravičeni do absolutno enakega zneska. Pomembno je namreč le, da so kriteriji in merila za izplačilo določeni enotno za vse zaposlene.

Če zgoraj navedeni kriteriji niso izpolnjeni, se dodatek za poslovno uspešnost seveda vseeno lahko izplača.

Pravno svetovanje

Višina dodatka za poslovno uspešnost, ki se lahko izplača neobdavčeno

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa izvzem dodatka za poslovno uspešnost iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Dodatek za poslovno uspešnost in obdavčitev glede na višino

Če delodajalec izplača višji znesek dodatka, bo ta obdavčen, a le del dodatka, ki presega znesek povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

In kaj je s prispevki za socialno varnost?

ZDoh-2 ne posega na področje obračunavanja in plačila prispevkov za socialno varnost, kar pomeni, da se od celotnega dodatka obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja