Go to Top

Dodatek za poslovno uspešnost – boste delavce nagradili za uspešno poslovanje?

Dodatek za poslovno uspešnost, ki ga pogovorno pogosto imenujemo tudi božičnica ali 13. plača, je mogoče izplačati neobdavčeno, a le pod določenimi pogoji.

Bliža se konec koledarskega leta 2018 in mesec december je tudi mesec, ko se večina delodajalcev odloča ali bodo svojim zaposlenim izplačali dodatek za poslovno uspešnost.

Informativni izračun plače

Dodatek za poslovno uspešnostZakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) dodatek za poslovno uspešnost opredeljuje kot sestavni del plače, če je dogovorjen s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Da pa bi tega lahko izplačali neobdavčeno, morajo biti izpolnjeni pogoji, določeni z davčno zakonodajo:

1. pravica do izplačila mora biti določena v internem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca,

2. izplačilo mora biti vezano na poslovno uspešnost delodajalca, zato je potrebno določiti kriterije in merila za izplačilo, kamor sodijo tudi merila in kriteriji v zvezi s poslovnimi rezultati delodajalca,

3. dodatek se izplača le enkrat letno in vsem upravičenim zaposlenim hkrati,

4. pravico do izplačila imajo vsi delavci, ki izpolnjujejo vnaprej predpisane kriterije. To sicer ne pomeni, da so prav vsi delavci upravičeni do dodatka oziroma da so vsi delavci upravičeni do absolutno enakega zneska. Pomembno je namreč le, da so kriteriji in merila za izplačilo določeni enotno za vse zaposlene, torej da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje, ki so vnaprej določeni in znani.

Če zgoraj navedeni kriteriji niso izpolnjeni, se dodatek za poslovno uspešnost seveda vseeno lahko izplača. Dodatek v tem primeru ne bo izvzet iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja in bo torej od dodatka potrebno obračunati in plačati dohodnino.

Pravno svetovanje

Višina dodatka za poslovno uspešnost, ki se lahko izplača neobdavčeno

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa izvzem dodatka za poslovno uspešnost iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Če delodajalec izplača višji znesek dodatka, bo ta obdavčen, a le del dodatka, ki presega znesek povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

In kaj je s prispevki za socialno varnost?

ZDoh-2 ne posega na področje obračunavanja in plačila prispevkov za socialno varnost, kar pomeni, da se od celotnega dodatka obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja