Go to Top

Predaja dela – razlog za sklenitev pogodbe za določen čas

Predaja dela po vrnitvi začasno odsotnega delavca

Predaja dela je zagotovo pomembna in nujno potrebna za nemoten delovni proces. Ker se pogodbe za določen čas, zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca, sklepajo za čas odsotnosti delavca, je bilo potrebno urediti tudi predajo dela po vrnitvi odsotnega delavca.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Zakon o delovnih razmerjih iz leta 2013 je tako predvidel nov razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, to je predaja dela. Posebnost tega razloga je, da se zaradi predaje dela lahko sklene pogodba o zaposlitvi največ za čas enega meseca. Po vrnitvi začasno odsotnega delavca torej preneha zaposlitev, ki je bila sklenjena zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca. S tem pa je onemogočena celovita in natančna predaja dela. Ta je seveda nujna za nemoten delovni proces in za pretok vseh potrebnih informacij. Potrebe iz prakse so tako pokazale, da je potrebna pravna ureditev tudi za čas predaje dela.

Informativni izračun plače

Predaja dela – razlog za sklenitev pogodbe za določen časV skladu z določilom 54. člena Zakona o delovnih razmerjih se tako lahko sklene posebna pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi predaje dela po vrnitvi začasno odsotnega delavca. V 55. členu Zakon o delovnih razmerjih nadalje določa, da se pogodba iz razloga predaje dela lahko sklene največ za mesec dni. Če delodajalec oceni, da bo predaja dela možna v krajšem času, lahko seveda sklene pogodbo tudi za krajši čas. Pri tem pa mora delodajalec upoštevati tudi na primer možnost bolniške odsotnosti delavca, ki se vrača, ali delavca, ki delo predaja.

Zakonodajalec je z dodatnim razlogom sklenitve pogodbe za določen čas, sledil potrebam iz prakse. Tu se je velikokrat izkazalo, da predaja dela po vrnitvi delavca, ki se ga je začasno nadomeščalo, ni bila pravno urejena.

Tako kot vse pogodbe o zaposlitvi za določen čas, tudi pogodba, ki je bila sklenjenega zaradi predaje dela, preneha sama od sebe s potekom časa, za katerega je bila sklenjena. V čas zaposlitve delavca pri določenem delodajalcu pa se šteje tako čas, ko je nadomešča odsotnega delavca kot tudi čas, ko je bil zaposlen zaradi predaje dela.

Izračun plače

Kako je v praksi?

V praksi so pogosti delovni spori zaradi neustrezno sklenjenih pogodb za določen čas, zato vam svetujemo, da se pred sklenitvijo takšne pogodbe, posvetujete s pravnim strokovnjakom. Naši pravniki so specializirani za področje delovnega prava in imajo dolgoletne izkušnje prav s tega področja. Za svetovanje se lahko dogovorite na telefonski številki 01 6001 530 ali na elektronskem naslovu data@data.si.

Preberite tudi:

Odpravnina tudi po pogodbi za določen čas
Preračun presežnih ur – več delovne dobe
Pogodba o zaposlitvi: Kaj mora vsebovati?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja