Go to Top

Imate v vašem podjetju komplet za prvo pomoč?

Na delovnem mestu, pa naj bo v pisarni ali na terenu, sedeče ali stoječe,  se lahko pripeti nezgoda. V letu 2017 je bilo na Inšpektoratu RS za delo prijavljenih 9.781 nezgod pri delu. Poglavitni vzrok za nastanek nezgod, v katerih so bili delavci poškodovani je bila izguba nadzora nad delovno opremo. Sem spadajo stroji, ročno orodje, transportna sredstva, ipd. Sledijo zdrsi, spotiki in padci delavcev. Prav zato je potrebno imeti komplet za prvo pomoč, ki vsebuje ustrezne, za osnovno oskrbo poškodovanega delavca, potrebne materiale. Nujna opremljenost s kompletom za prvo pomoč na delovnem mestu pa je tudi zakonsko predpisana.

Potrebujete pravni nasvet? Pišite nam!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delodajalec mora po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam. V kolikor tega ne stori, ga lahko doleti kazen. Namreč z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje delodajalca, ki ne sprejme ukrepov za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam.

Vse zahteve glede urejanja prve pomoči na delovnem mestu določa Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l.RS 136/06), Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) pa v 17. členu natančno opredeljuje prostor za prvo pomoč in opremo za prvo pomoč.

Delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu sprejeti potrebne ukrepe. To stori z določitvijo števila delavcev, usposobljenih za izvajanje prve pomoči, in zagotovitvijo potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč. Vsak delavec mora biti seznanjen s tem, kateri delavci so usposobljeni za izvajanje ukrepov prve pomoči in kje se nahaja omarica.

Ustanovitev podjetja

Bistveni povzetki Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu:

  • Delodajalec mora zagotoviti, da je na vsakih 50 zaposlenih delavcev oziroma na vsako delovno enoto na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.
  • Delodajalec mora pri izvajanju del, pri katerih iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev oziroma na delovno enoto na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.
  • Delodajalec mora zagotoviti, da je v omarici za prvo pomoč vedno določen sanitetni material, ki pa je seveda uporaben in mu ni potekel rok trajanja.

Imate v vašem podjetju komplet za prvo pomoč?Ne odlašajte z nakupom kompleta za prvo pomoč. Lahko vas obišče inšpektor in zaradi neupoštevanja zakonodaje napiše kazen, ki pa ni tako malenkostna. Ob nakupu kompletov prve pomoči za delovna mesta je treba biti tudi nekoliko previden pri izbiri. Veliko število ponudnikov na trgu ima pomanjkljivosti – tako na področju vsebine kot tudi sledljivosti izvora in kontrole kvalitete.

Preberite si tudi:

Poškodba pri delu: Kakšne obveznosti ima delodajalec?
Med poškodbe pri delu ne sodijo nesreče na poti v službo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja