Go to Top

Digitalno poslovanje – predlog novih davčnih pravil

Digitalno poslovanje znotraj držav EU je čedalje bolj v vzponu, medtem ko sedanja davčna pravila niso v koraku z digitalnim napredkom. Posledično niso več ustrezna za današnje razmere, saj se podjetja močno opirajo na neopredmetena sredstva, podatke in avtomatizacijo, ki olajšuje čezmejno spletno trgovanje brez fizične prisotnosti. Digitalna podjetja so bila še leta 2018 obravnavana ugodneje kot klasična, saj je bila njihova davčna stopnja za kar polovico nižja od davčne stopnje tradicionalnih podjetij. Veljavna davčna pravila digitalno poslovanje ne urejajo na enoten način. Zaradi tega nekatere države članice iščejo enostranske rešitve za pridobitev fiskalnih prihodkov iz naslova digitalne dejavnosti.

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Podjetniki, imate več vprašanj kot odgovorov glede poslovanja v času epidemije in po njej? Lahko se prijavite na katerega izmed naših brezplačnih webinarjev, kjer bodo naši podjetniški svetovalci odgovarjali na vaša vprašanja glede registracije podjetja (s.p. in d.o.o.) ter vam dali nasvet kako svoj hobi spremenite v posel. Delodajalci pa se lahko na webinarju seznanite tudi z vsemi pravnimi možnostmi, ki jih imate v času koronavirusa.

Informativni izračun plače

Digitalno poslovanje – posebnosti

Mednarodni predpisi so pomanjkljivi in omogočajo nastanek novih davčnih vrzeli na enotnem trgu. S tem je ogrožena tudi konkurenčnost EU in vzdržnost proračunov držav članic. Voditelji EU so že leta 2017 prepoznali digitalno poslovanje kot področje, ki je prepotrebno reform. Od tedaj želijo vzpostaviti učinkovit in pravičen davčni sistem, ki bo primeren za novodobno digitalno poslovanje.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Osrednji poudarek njihovega apela k reformam je bil ravno v tem, da je treba poskrbeti za plačevanje pravičnih davkov, hkrati pa zagotoviti enake konkurenčne pogoje za podjetja. Temu namensko so le leto kasneje sprejeli dva zakonodajna predloga za implementacijo. Pri čemer se prvi navezuje na pravila glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb. S čimer bi bil dobiček zabeležen in obdavčen tam, kjer imajo podjetja pomembne stike z uporabniki prek digitalnih kanalov.

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Drugi predlog se navezuje na davek na digitalne storitve, ki bi ga države članice morale uvesti in zaračunavati za določene digitalne dejavnosti, ki ustvarjajo prihodke v EU. Med takšne prihodke spadajo predvsem prihodki od prodaje spletnega oglasnega prostora, digitalnega posredništva ali prodaje podatkov na podlagi informacij uporabnikov.

ZNESEK REGRESA 2020

Za koga naj bi veljala nova davčna pravila?

Med tovrstne davčne zavezance bi spadala le podjetja, katerih digitalno poslovanje presega 750 milijonov oziroma obdavčljivi letni prihodki presegajo 50 milijonov, ki  jih podjetje ustvari na ozemlju EU. Predlagana davčna stopnja znaša 3 odstotke vseh prihodkov. Države članice bi lahko tako pridobile – po grobih ocenah – okoli 5 milijard davčnih prihodkov letno.

Krizni dodatek za delavce, ki delajo je obvezen!

Evropska komisija se zavzema za pristop “Vse na enem mestu”

Predlog Evropske komisije predvideva tudi sodelovanje med državami članicami v obliki mehanizma »vse na enem mestu«. Ta davčnim zavezancem omogoča enotno točko za izpolnjevanje vseh upravnih obveznosti z novim davkom (npr. identifikacijo, poročanje, plačilo). Istočasno pa morajo imeti davčni zavezanci možnost odbitka davka na digitalno poslovanje od davka od dohodka pravnih oseb, da ne pride do dvojnega obdavčenja.

Pravica do regresa in čakanje na delo

Digitalno poslovanje, zlasti pa tovrstne tehnologije korenito spreminjajo naš svet. S tem imajo tudi pomemben učinek na davčne sisteme. Zato enotni digitalni trg EU potrebuje sodoben in stabilen okvir, da bi digitalno poslovanje spodbujalo inovacije, odpravilo razdrobljenost trga in omogočilo vsem akterjem, da izkoristijo tržno dinamiko pod pravičnimi in uravnoteženimi pogoji.

Predlogi novih davčnih pravil za digitalno poslovanje so tako mišljeni za podjetja, ki poslujejo na spletnih platformah. Namenjena so predvsem izenačitvi njihovega položaja, ne glede na sedež. Hkrati pa zajezitvi izzivov, ki se pojavljajo za obstoječe davčne sisteme. Tako bi naj se z novo regulacijo onemogočilo izogibanje plačevanja davkov podjetij. Posebej tistih, ki so sicer pozicionirana izven držav-EU, a na tem ozemlju ustvarjajo dodano vrednost vezano na digitalno poslovanje.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja