Go to Top

Denarna socialna pomoč 2023 – za koliko se je povišala?

Denarna socialna pomoč 2023 se je nedavno nekoliko povišala. Koliko znaša po novem? Kdo jo lahko pridobi?

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

Kje je določena denarna socialna pomoč 2023?

Denarna socialna pomoč 2023 je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Uveljavlja se jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, hkrati pa so izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.

Informativni izračun dohodnine

Kdo je upravičen do denarne socialne pomoči?

Denarna socialna pomoč 2023 je lahko pridobljena s strani oseb, ki bivajo v Republiki Sloveniji in so:

  • državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Slovenji;
  • tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
  • osebe, ki lahko uveljavljajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Hkrati pa nimajo dovolj sredstev za preživetje, nimajo premoženja in prihrankov, ki bi omogočali preživetje, ter aktivno rešujejo svojo socialno problematiko.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

podjetniško svetovanje

Denarno nadomestilo za brezposelnost – kdaj vam (ne) pripada?

Denarna socialna pomoč 2023 višja za dobrih 10 odstotkov

Pisali smo že, da so se nedavno zvišali tudi ostali socialni transferji 2023. Denarna socialna pomoč 2023 se je prav tako uskladila zaradi rasti cen življenjskih potrebščin za 10,3 odstotka. Denarna socialna pomoč 2023 po novem znaša 465,34 evra. To pomeni, da se je zvišala za dobrih 30 evrov. Prej je znašala 421,89 evra. Nov znesek (465,34 evra) je pravzaprav osnovni znesek minimalnega dohodka, na podlagi katerega se določa višina denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka oz. cenzus za upravičenost.

Prevoz na delo – kilometrina ali javni prevoz?

Denarna socialna pomoč 2023 – informativna višina denarne socialne pomoči od 1. 4. 2023

Status Utež Znesek (v evrih)
prva odrasla oseba ali samska oseba ali odrasla oseba, ki je v institucionalnem varstvu* 1 465,34
prva odrasla oseba ali samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec** 1,26 586,33
prva odrasla oseba oziroma samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec 1,51 702,66
samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljena pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje 0,7 325,74
samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi 0,76 353,66
vsaka naslednja odrasla oseba 0,57 265,24
vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec 0,83 386,23
vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec 0,7 325,74
otrok osebe, ki uveljavlja denarno socialno pomoč, dokler ga je ta dolžna preživljati 0,59 274,55
povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema 0,18 83,76

(Vir: Ministrstvo za delo)

Ostanite na tekočem ter se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja