Go to Top

Dovoljenje za stalno prebivanje – kdaj ga lahko tujec pridobi?

Dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji je oblika dovoljenja, ki jo tujec pridobi, ko je v Sloveniji stalno naseljen. Kdaj je to možno? Obstajajo različni pogoji za pridobitev tega dovoljenja. Odvisno je tudi od tega, če gre za EU državljane ali državljane tretjih držav.

Preberite tudi –  Kdaj bo izplačilo dohodnine 2022?

Dovoljenje za stalno prebivanje za tujce tretjih držav – pogoj petletnega neprekinjenega bivanja

Dovoljenje za stalno prebivanje se tujcu iz tretje države lahko izda, ko pet let zakonito prebiva v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. Za izpolnitev pogoja za zakonito prebivanje se šteje, da je imela oseba vsaj 5 let pred oddajo vloge prijavljeno začasno prebivališče v Sloveniji. V tem času je oseba lahko odsotna iz Slovenije (torej nima izdanega dovoljenja za začasno prebivanje in prijavljenega začasnega naslova) maksimalno 6 zaporednih mesecev in če skupne odsotnosti ne presegajo desetih mesecev v obdobju teh petih let. Imate glede prebivanje tujcev, pridobivanja delovnih dovoljenj ipd. kakšne dileme? V našem podjetju nudimo tudi storitve za tujce! Poleg tega, da pomagamo pri ustanovitvi podjetij za tujce, vam lahko pomagamo tudi pri pridobivanju dovoljenj za delo in prebivanje! V kolikor bi potrebovali naše storitve, nas lahko kontaktirate na 01/600-1530 ali data@data.si.

Izračunajte si vašo plačo z našim kalkulatorjem!

Izjeme pri preverjanju pogoja petletnega prebivanja

Izjema je le pri osebah, ki so imele dovoljenje za začasno prebivanje izdano na podlagi šolanja ali študija. Pri teh se čas, ki so ga preživele v Sloveniji, šteje polovično. Imetniki modre karte EU lahko vlogo za stalno prebivanje oddajo, če so skupno v katerikoli državi EU prebivale vsaj 5 let na osnovi modre karte. Ob tem pa morajo vsaj zadnji 2 leti prebivati v Sloveniji. Zakon o tujcih (ZTuj-2) določa tudi nekatere izjeme. Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda, če gre za tujce, katerih prebivanje v Sloveniji je v interesu države ali pa so slovenskega rodu. Določene izjeme obstajajo tudi pri tujcih, ki v Sloveniji prebivajo kot begunci ali s statusom mednarodne oziroma subsidiarne zaščite. Dovoljenje za stalno prebivanje pa se lahko pred pretekom petih let izda družinskim članom tujca, ki ima v Sloveniji že dovoljenje za stalno prebivanje. Oni za dovoljenje za stalno prebivanje lahko zaprosijo po dveh letih prebivanja v Sloveniji.

S.p. ali d.o.o. – kakšne so razlike?

podjetniško svetovanje

Prevoz na delo – kilometrina ali javni prevoz?

EU državljani in dovoljenje za stalno prebivanje

EU državljani ne pridobivajo dovoljenja za stalno prebivanje, ampak jim je dovoljenje izdano v obliki potrdila o prijavi stalnega prebivanja. Tudi za njih velja, da lahko vlogo oddajo po petih letih neprekinjenega in zakonitega bivanja v Sloveniji. EU državljan je v tem obdobju lahko odsoten največ 6 mesecev na leto. Pred potekom petih let pa EU državljan lahko dobi potrdilo o prijavi stalnega prebivanja, če je slovenskega rodu ali je njegovo prebivanje v interesu države.

Popoldanski s.p. – kdo ga lahko odpre?

Izjeme so prav tako možne, v kolikor je bil EU državljan zaposlen ali samozaposlen v Sloveniji zadnjih 12 mesecev in je tu zakonito prebival vsaj 3 leta (le za prejemnike starostne pokojnine). Če je bil zaposlen v Sloveniji nepretrgoma 3 leta in je dobil zaposlitev v drugi državi EU, a se je vsak dan ali vsaj enkrat tedensko vračal v Slovenijo, lahko prav tako zaprosi za potrdilo o prijavi stalnega prebivanja predčasno. Ugodnosti pri pridobivanju potrdila o prijavi stalnega prebivanja pa imajo tudi družinski člani EU državljana. Te lahko zaprosijo za potrdilo o stalnem prebivanju po dveh letih neprekinjenega bivanja v Sloveniji, v kolikor ima njihov družinski član tu že izdano potrdilo o stalnem prebivanju.

Minimalna plača v 2023, koliko znaša po novem?

Prednosti dovoljenja za stalno prebivanje

Dovoljenje za stalno prebivanje tujcem da določene prednosti. Tujci s takim dovoljenjem imajo prost dostop do trga dela. V podjetjih se lahko zaposlijo oziroma samozaposlijo (ustanovijo s.p.) po istih pogojih, ki veljajo za domače iskalce zaposlitve. Prav tako pa dovoljenje za stalno prebivanje omogoča vpis v redne študijske programe brez doplačila šolnine. Dovoljenje za stalno prebivanje je izdano doživljenjsko oziroma do spremembe stalnega prebivališča v drugo državo. Dovoljenja torej ni treba podaljševati, menjava se le samo plastično izkaznico pred pretekom veljavnosti.

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja