Go to Top

Delovna inšpekcija ugotovi vsako leto več kršitev

Delovna inšpekcija vsako leto ugotovi več kršitev, čeprav opravi manj nadzorov. Leta 2016 se je tako število kršitev povzpelo že na 33.360, inšpektorji pa so opravili nekaj manj kot 15.000 pregledov.

Na podlagi izrečenih ukrepov so izrekli za okvirno 3,3 milijone evrov glob, je ob predstavitvi letnega poročila za 2016 Inšpektorata RS za delo povedala glavna inšpektorica Nataša Trček. Poročilo bo do konca junija obravnavala tudi Vlada RS, ki poročilo potem predloži Državnemu zboru RS in generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Kakšne so obveznosti delodajalcev?

Več informacij

Delovna inšpekcija pri delodajalcih, pri katerih opravi nadzor, opaža, da je raven spoštovanja zakonodaje še vedno precej nizka.

Lani so zaznali manj primerov neizplačila plač, ki bi se nanašala na daljše časovno obdobje. Še vedno pa je področje neizplačila plač tisto, kjer zaznajo največ kršitev. Te so se pogosteje pojavljale v zvezi z neizplačilom ali zamudo pri izplačilu regresa za letni dopust ter izplačilom plač v posameznih mesecih po zakonsko določenem roku.

Delovna inšpekcija je med kršitvami izpostavila tudi kršitve glede delovnega časa ter zagotavljanja odmorov in počitkov delavcem, saj delodajalci še ne zaposlujejo v skladu s svojimi potrebami. Vse pogosteje pa tudi ne dobijo delovne sile, ki jo potrebujejo, zato že zaposlenim nalagajo dodatno delo mimo določb zakonodaje.

Prijava na izobraževanje

Že veste, kje je in bo Inšpektorat za delo letos najbolj dejaven?

Delo otrok je načeloma prepovedano

Delovna inšpekcija v svojem poročilu prav tako ugotavlja, da je vse bolj razširjeno delo otrok. To je načeloma prepovedano in je dovoljeno samo v posameznih izjemah in po predhodnem soglasju Inšpektorata RS za delo. V zadnjem obdobju se delovna inšpekcija srečuje predvsem z agencijami, ki vlagajo zahteve za delo otrok – predvsem za snemanje oglasov in filmov, celo iz tujine. Inšpektorat tako z resornim ministrstvom že preučuje možnosti ustreznejše ureditve tega področja.

Delovna inšpekcija opozarja na področje varnosti in zdravja pri delu

delovna inšpekcijaDelovna inšpekcija tudi na področju varnost in zdravja pri delu ne ugotavlja izboljšanja stanja. Iz nadzorov izhaja, da se večina delodajalcev še vedno ne zaveda, kako pomembno je dobro urejeno področje varnosti in zdravja pri delu.

V letu 2016 se je še povečalo število kršitev glede izjave o varnosti z oceno tveganja. To predstavlja že skoraj 20 odstotkov vseh ugotovljenih kršitev. Inšpektorji še ugotavljajo, da je delodajalcem glede usposabljanja delavcev za varno delo pomembno predvsem, da pridobijo dokazila, s katerimi dokazujejo, da je bilo usposabljanje izvedeno. Vsebina oziroma strokovnost izvedenega usposabljanja pa za številne ni pomembna.

Prijava na izobraževanje

Usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu lahko opravite tudi na Dati. Prejeli boste obvezne dokumente, ki jih je potrebno hraniti in pokazati inšpektorju ob morebitnem obisku.

Največ ukrepov izrečenih na področju gradbeništva

V letu 2016 je delovna inšpekcija veliko pozornosti namenila dejavnosti gradbeništva, v kateri so inšpektorji opravili skoraj četrtino vseh nadzorov in izrekli tudi največ ukrepov.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja