Go to Top

Računa ni potrebno izdati v določenih primerih – kdaj?

Računa ni potrebno izdati v primeru izjem po ZDDV-1

Vse osebe, ki opravljajo dejavnost, morajo za opravljeno dobavo blaga ali storitev zagotoviti izdajo računa. Voditi morajo tudi predpisane poslovne knjige in evidence. V katerih primerih pa izdaja računa ni potrebna?

Informativni izračun plače

Izdaja računa ni potrebna za dobave, za katere je po zakonodaji o DDV določena izjema od obveznosti izdajanja računov.

Evidence računov oziroma enostavno knjigovodstvo lahko podjetniki vodite tudi sami. Kako pravilno zapisovati v poslovne knjige in kako voditi druge evidence, se lahko priučite na naši delavnici. Če kljub temu knjigovodstvo raje zaupate računovodskemu servisu, pa vam bo udeležba na delavnici pomagal bolje razumeti vaše poslovanje in vse to, kar vaš izbrani računovodja počne.

računovodsko svetovanje

Kdaj izdaja računa ni potrebna?

Na Finančni upravi RS (FURS) pojasnjujejo, da izdaja računa ni potrebna za prodajo:

  • vozovnic, kart, žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice);
  • znamk, kolkov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu;
  • blaga iz avtomatov;
  • periodičnega tiska (posameznih izvodov časopisa, revij itd.);
  • vplačila za udeležbo v igrah na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo (npr. srečke);
  • kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih operaterjev iz bankomatov, GSM-omrežja in interneta;
  • lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev (npr. mleko, med, hlodovina, drva, sadje, žito,…), ki jih davčni zavezanec, kmečko gospodinjstvo, ki ni identificirano za namene DDV, pridela in prodaja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, katerih dohodki so obdavčeni pavšalno na podlagi katastrskega dohodka ali pavšalne ocene dohodka na panj, končnemu potrošniku (npr. neposredna prodaja na domu, prodaja od vrat do vrat, neposredna prodaja na premičnih stojnicah, na tržnicah);
  • žetonov iz menjalnih avtomatov (žeton, ki je kupljen iz menjalnega avtomata, se vstavi v avtomat, preko katerega se opravi storitev);
  • in promet storitev na teletočkah.

izdaja računa

Izdaja računa tudi ni potrebna za dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci (fizičnim osebam – končnim potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti). In sicer v primeru, če vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže znesek 5.000 evrov. Pod pogojem, da tako dobavo opravijo nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 ali drugi davčni zavezanci (osebe, ki niso osebe javnega prava, na primer društva), ob pogoju, da izpolnjujejo točno določene pogoje – 2.3 Izjeme od obveznosti izdajanja računov.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Pod določenimi pogoji pa izdaja računa ni potrebna za nepridobitne organizacije oziroma društva, ki bodo s svojimi dobavami blaga in storitev presegla prag 5.000 evrov obdavčljivih dobav. Omenjeni pogoji so natančno opisani v dokumentu, ki je dostopen na spletni strani FURS.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja