Go to Top

Delo prek s.p. za enega naročnika dovoljeno, a pod dvema pogojema

Novi zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), je nekoliko uredil status samostojnih podjetnikov, ki delajo samo za eno podjetje.

213. člen ZDR-1:

Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev. Ekonomska odvisnost pomeni, da oseba najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika.

Glede na novi zakon so samostojni podjetniki dobili nekatere pravice, ki jim do tedaj niso pripadale.

V veliko primerih osebe ne bi smele dela opravljati kot s.p., ampak bi morale zaradi elementov delovnega razmerja delati na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Kdaj delo prek s.p. ni dovoljeno?

Naročnik mora z delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi, ko ta izpolnjuje naslednje elemente delovnega razmerja:

  • Delo prek s.p. za enega delodajalca dovoljeno, a pod dvema pogojemadelo opravlja v delovnih prostorih podjetja, v delovnem času, ki velja za ostale zaposlene in 8 ur dnevno (ali manj);
  • uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja, denimo delovne pripomočke, potrošni material, računalnik, službeni avto … Ob čemer za uporabo teh sredstev ne plačuje najemnine;
  • delo opravlja po navodilih in pod nadzorom odgovorne osebe podjetja.

Inšpekcijski nadzori so na tem področju zelo pogosti, saj redno delo prek s.p. ni zakonito. Več o tem smo pisali že tukaj.

Zaposlitev ali samozaposlitev?

Kdaj lahko delavec dela za enega naročnika prek s.p.?

Rezervirajte si termin za brezplačno registracijo s.p. Naročite se na termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Povsem zakonito pa je delati prek s.p. samo eno podjetje, v kolikor si s.p. uredi status ekonomsko odvisne osebe. O tem mora namreč obvestiti naročnika, saj status ekonomsko odvisne osebe ne pripada vsem samostojnim podjetnikom avtomatsko. V kolikor samostojni podjetnik tega ne stori, ne more uveljavljati pravic, ki mu pripadajo, kljub temu da ekonomska odvisnost obstaja.

Če je samostojni podjetnik ekonomsko odvisna oseba brez elementov delovnega razmerja je to zakonito. V kolikor so pa podani elementi delovnega razmerja, pa to ni zakonito, četudi ima samostojni podjetnik urejen status ekonomsko odvisne osebe.

Kateri s.p. lahko pridobijo pravico ekonomsko odvisne osebe?

Dva pogoja, ki ju mora izpolnjevati samostojni podjetnik sta:

  • podjetnik ne zaposluje delavcev in
  • najmanj 80% svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika.

Kakšne pravice pripadajo ekonomsko odvisni osebi?

Zakon o delovnih razmerjih daje omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnim osebam. Če s posebnim predpisom ni določeno drugače, se tako za ekonomsko odvisne osebe uporabljajo določbe ZDR-1. Več pravicah ekonomsko odvisnih oseb si lahko preberete tukaj.

Potrebujete nasvet pravnega strokovnjaka? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Kako ekonomsko odvisna oseba uveljavlja svoj status?

Da je podjetnik upravičen do statusa ekonomsko odvisne osebe (in s tem zgornjih pravic), mora po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisen, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti.

Želite v svojem podjetju angažirati novo osebo,  pa ne razmišljate o pogodbi o zaposlitvi za novega »sodelavca«, ampak bi z osebo radi sodelovali na drug način? Veste, katera oblika dela bi se vam najbolj “splačala”? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja