Go to Top

Davčni zavezanci lahko zahtevajo razkritje poravnanih obveznosti drugih

Na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) lahko davčni zavezanec na pristojnem finančnem uradu pridobi potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence. Potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence lahko davčni zavezanec pridobi tudi za druge davčne zavezance, če dokaže, da ima pravno podlago za zahtevo za izdajo. V tem primeru finančni urad izda razkritje o poravnanih obveznostih iz knjigovodskih evidenc.

Razkritja o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence se izdajo na pristojnem finančnem uradu na podlagi Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2, ki opredeljuje, katere podatke je dovoljeno razkriti upravičenim osebam in kdo so upravičene osebe za razkritje podatkov. Pri izdaji potrdila oziroma razkritja lahko finančni urad uporabi tudi druge javne evidence, ki jih vodi na podlagi predpisov.

Katere evidence mora voditi podjetje?

Kdo lahko zaprosi za potrdilo oz. razkritje poravnanih obveznosti?

Davčni zavezanci lahko zahtevajo razkritje poravnanih obveznosti drugihZa izdajo potrdila lahko zaprosijo vsi davčni zavezanci oziroma njihovi pooblaščenci, za izdajo razkritja pa lahko zaprosijo le osebe, ki so upravičene pridobiti podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti za  določene davčne zavezance.

Moram vstopiti v sistem DDV ali ne? Želite postati davčni zavezanec?

Postopek pridobitve potrdila oz. razkritja

Potrdilo oziroma razkritje se vedno izdaja na podlagi vloge, podane v ustni ali pisni obliki. Potrdilo oziroma razkritje pristojni finančni urad izda najpozneje v 15 dneh od prejema vloge, če ni v predpisu, s katerim je bila vzpostavljena uradna evidenca, drugače določeno.

Vsa potrdila oziroma razkritja se izdajo v slovenskem jeziku. Če hoče davčni zavezanec potrdilo za tujino, mora to zahtevati v svoji vlogi.

V katerem primeru finančni urad ne izda potrdila?

V kolikor pristojni finančni urad ugotovi, da ima davčni zavezanec neporavnane obveznosti, ne izda potrdila. V tem primeru obvestijo davčnega zavezanca, da je v postopku izdaje potrdila ugotovil, da obstajajo neporavnane obveznosti in pozove davčnega zavezanca k poravnavi teh obveznosti. Rok za plačilo obveznosti je en dan.

Katere podatke mora davčni zavezanec navesti v vlogi?

V vlogi mora davčni zavezanec navesti:

Računovodski servis z zavarovano odgovornostjo. Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

  • davčno številko vložnika,
  • davčne številke davčnih zavezancev, za katerega se izdaja potrdilo,
  • davčno številko pooblaščenca davčnega zavezanca, za katerega se izdaja potrdilo, v kolikor to zahteva vloga za izdajo potrdila,
  • datum, na katerega se opravi preverjanje podatkov,
  • ali želi potrdilo za vse davčne obveznosti ali samo za izbrane,
  • namen izdaje razkritja.

Ob ustanovitvi podjetja je pomembno znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva. Te veščine se lahko hitro in enostavno naučite na 5-urni delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja