Go to Top

Kontrola trga dela: Hrvati še ne bodo smeli prosto delati pri nas

Pisali smo že o tem, da ima Republika Slovenija z vsemi državami članicami, razen z Republiko Hrvaško, v praksi uveljavljeno pravico do prostega pretoka delavcev. Več na povezavi.

Dvoletno prehodno obdobje za zaposlovanje in delo državljanov Hrvaške v Sloveniji po hrvaškem vstopu v EU bi se končalo s 1. 7. 2015, vendar so na ministrstvu za delo predlagali podaljšanje prehodnega obdobja za nadaljnja tri leta.

Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji je v zadnjih dveh letih izrazito upadlo, kar je tudi posledica krize, s katero se je soočala Slovenija. Zaposlovanje hrvaških državljanov v Sloveniji se je v zadnjih dveh letih le malenkost zmanjšalo, kar je mogoče pripisati tudi uvedbi prehodnega obdobja v letu 2013. Posledica tega pa je po drugi strani povečanje števila napotenih delavcev iz Hrvaške. Na področju prostega pretoka storitev namreč ni omejitev.

Zaščita za slovenske delavce

Temeljni razlog za pripravo predloga zakona je zaščita slovenskega trga dela pred prostim zaposlovanjem in delom državljanov Republike Hrvaške po vstopu Republike Hrvaške v EU. Ne glede na to, da je stanje na slovenskem trgu dela nekoliko boljše kot je bilo leta 2013, in da napovedi za prihodnje obdobje nakazujejo pozitiven trend gospodarske rasti in zaposlenosti, je še vedno potrebna previdnost.

V Sloveniji se povečuje odstotek brezposelnih med 30 in 39 letom

Kontrola trga dela: Hrvati še ne bodo smeli prosto delati pri nas

Slovenija se, na kar opozarjata tako OECD in Evropska komisija, sooča s strukturno brezposelnostjo, velikim deležem nizko izobraženih brezposelnih in nizko stopnjo zaposlenosti nizko izobraženih. Poleg tega pa se starostna skupina brezposelnih  med 30 in 39 letom v Sloveniji povečuje in je dosegla že skoraj 24% konec leta 2014 in marca 2015.

Kontrola trga dela

Struktura hrvaških državljanov, ki so se zaposlovali v Sloveniji po letu 2013, je enaka starostni skupini med 30 in 39 letom, zato je potrebna je aktivacija slovenskih brezposelnih oseb.  Na ministrstvu za delo menijo, da je potrebno ohraniti institut kontrole trga dela za dostop hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov na slovenski trg dela.

Hrvaška se sooča z vse večjim izseljevanjem

Glede na navedeno na ministrstvu za delo ocenjujejo, da je mogoče ob uvedbi prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov predvideti povečanje zaposlovanja hrvaških državljanov, saj gre za državo s primerjalno nižjim življenjskim standardom in za državo, na katero meji Slovenija. Prav tako pa je Hrvaška država, ki se zaradi krize sooča z vse večjim izseljevanjem.

Glede na navedeno ter upoštevajoč geografsko in kulturno bližino, jezikovno sorodnost ter razvito mrežo neformalnih in sorodstvenih povezav, bi imela izenačitev državljanov Republike Hrvaške z domačimi delavci pomemben negativen vpliv na stanje na domačem trgu dela in stopnjo brezposelnosti.

Najpomembnejše rešitve predloga zakona

Predlog zakona regulira samo nove zaposlitve državljanov Republike Hrvaške, ki na slovenski trg dela vstopajo prvič oziroma v času začetka uporabe predloga zakona ne živijo v RS. Državljani Republike Hrvaške in njihovi družinski člani se bodo lahko zaposlovali za katerikoli namen samo na podlagi veljavnega dovoljenja za zaposlitev.

Potrebujete pomoč pri pripravi pogodb za zaposlitev? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji bodo imeli državljani Republike Hrvaške pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela. Delo bodo lahko državljani Republike Hrvaške opravljali pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Postopek izdaje dovoljenja za zaposlitev je zelo poenostavljen, saj se predlaga, da je za dostop do trga dela ključno to, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb.

Na področju pravne varnosti se v primeru zaposlitve določa obveznost vključitve v obvezna socialna zavarovanja, določeni so roki za vključitev v socialno zavarovanje in sankcije v primeru nespoštovanja teh rokov.

Preberite tudi:

Razmišljate o zaposlitvi novih sodelavcev? Vas zanima, katera oblika dela bi bila za vaše podjetje najbolj optimalna iz stroškovnega vidika? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja