Go to Top

Popoldanski s.p. in obvezni prispevki

Odprtje popoldanskega s.p. prinaša podjetniku določene stroške, saj morajo biti popoldanski s.p. zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Kakšni so torej obvezni prispevki?

Obvezni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Odprtje popoldanskega s.p. in obvezni prispevkiPopoldanski s.p. morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti (PIZ), in plačujejo prispevke v pavšalnih zneskih.

Prispevek se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega leta do marca naslednjega koledarskega leta.

Od aprila 2014 do marca 2015 je znašal prispevek za PIZ 31,85 EUR. Od aprila 2015 do vključno marca 2016 pa znaša prispevek za PIZ 32,20 EUR.
Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.

Poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Popoldanski s.p. morajo biti zavarovani še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Prispevek za zdravstveno zavarovanje znaša 8,18 EUR. Prispevek za ZZ se plačuje ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

Stopnja prispevka je določena v višini 0,53 odstotka od povprečne bruto plača v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2014 je znašala 1.543,66 EUR.

Leta 2014 je novela določila tudi dodaten prispevek za zdravstveno zavarovanje. Osnova je 25 odstotkov povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa je 6,36 odstotka. Glede na povprečno plačo za oktober 2014 je ta prispevek od januarja 2015 24,54 EUR.

Razmišljate o odprtju s.p.?

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Poleg tega morajo biti osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zavarovane še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ).

Od 1. 2. 2014 je stopnja prispevka določena v višini 0,53 % od osnove.Osnova je povprečna bruto plača v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2014 je znašala 1.543,66 EUR:

  • prispevek od vključno januarja 2015 do decembra 2015, izračunan po stopnji 0,53 %, je 8,18 EUR.

Brezplačna registracija podjetja na VEM točki DATA. Pošljite povpraševanje!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Poleg tega je bil leta 2014 za te osebe uveden dodaten prispevek za zdravstveno zavarovanje brez pravice iz tega naslova. Osnova za plačilo tega prispevka je 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta,stopnja pa 6,36 %.

Glede na povprečno plačo za oktober 2014 je ta prispevek od januarja 2015 24,54 EUR.

Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

Naziv prispevkaJanuarFebruarMarecApril, ...
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje31,8531,8531,8532,20
Prispevek za zdravstveno zavarovanje8,18
24,54
8,18
24,54
8,18
24,54
8,18
24,54
SKUPAJ64,5764,5764,5764,92

Razmišljate o odprtju popoldanskega s.p.? Vabljeni na naše izobraževanje Zaposlitev in samozaposlitev ali na Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer boste izvedeli več o tem, kaj vas čaka pred, ob in po registraciji podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

[hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja