Go to Top

Delo ob nedeljah bolje plačano, prazniki zaprto

Delo ob nedeljah bo za zaposlene v trgovini bolje plačano, ob praznikih bodo trgovine zaprte.

Sindikati in delodajalci so podpisali novo kolektivno pogodbo za trgovino. Ta nam med drugim prinaša zaprtje trgovin na praznike, povišanje plač in višje dodatke na delo ob nedeljah. Najnižje osnovne plače se bodo povišale 1. januarja 2019. Zaposlenim v prvem in vključno do petega tarifnega razreda se bodo plače z januarjem povišale za pet odstotkov in nato s 1. julijem 2019 za še dva odstotka. Na primer: prodajalki v četrtem tarifnem razredu, ki ima zdaj 624,10 evra osnovne plače, se bo ta z januarjem povišala na 655,31 evra, z julijem pa na 667,79 evra. Zaposlenim v šestem in sedmem tarifnem razredu, kjer je zdaj najnižja osnovna plača 814,97 evra oz. 971,95 evra, pa se bodo najnižje osnovne plače z januarjem povišale za 10 odstotkov, in sicer na 896,47 evra oz. 1069,15 evra. Preračunajte bruto plače v neto z našim kalkulatorjem.

Ste trgovka ali trgovec in se vam trgovska plača kljub napovedanemu povišanju zdi prenizka? Razmislite o prednostih samozaposlitve. Slovenska trgovina se namreč po gospodarski krizi postavlja na noge, o tem smo že pisali. Na VEM točki Data lahko hitro in brezplačno ustanovite podjetje.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

V Sloveniji je sicer v trgovini 108.000 zaposlenih, kolektivna pogodba velja za okoli 87.600 zaposlenih. Če imate na področju dela v trgovini izkušnje, razmislite o odprtju svoje trgovine. Pisali smo že o nasvetih za odprtje računalniške trgovine, morda pa se boste vi bolje znašli v trgovini z avtodeli?

Delo ob nedeljah in praznikih

delo ob nedeljahZaposlenim v trgovini po 1. septembru ne bo več treba delati na praznike. Doslej je veljalo, da lahko zaposleni dela 15 nedelj in pet praznikov letno. V pogajanjih pa so dosegli, da bodo od septembra trgovine zaprte na vse praznike, razen izjem, ki jih določa zakon in so točno določene tudi v kolektivni pogodbi (npr. bencinski servisi, lekarne in zaposleni v skladiščih).

Od septembra dalje bodo trgovci lahko delali 20 nedelj na leto (ne več kot dve na mesec), a bo cena dela višja. Urna postavka za delo ob nedeljah z dodatkom bo približno 10 evrov. Delavec bo namreč upravičen do dodatka za delo na nedelje v višini 100 odstotkov od bruto osnovne plače delavca oz. ustrezne urne postavke, a ta dodatek ne more biti manjši od 6,05 evra na uro bruto (doslej 5,40 evra na uro bruto). Preberite, do katerih dodatkov pri plači ste upravičeni.

V novi kolektivni pogodbi ostaja določilo, da zaposleni lahko dela dve nedelji na mesec. Če bo delal tri, bo delodajalca doletelo 500 odstotkov pogodbene kazni. To pomeni, da bo imel delavec to, tretjo nedeljo, uro plačano 500-odstotno.

Izplačilo presežka ur

Nova kolektivna pogodba jasneje opredeljuje, da tedenski delovni čas, vključno z nadurami, v primeru neenakomerno razporejenega in začasno prerazporejenega delovnega časa ne sme preseči 56 ur tedensko. Če delavec konec leta, kot to določa zakon, ne izrabi presežka ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa, mu je delodajalec v naslednjem mesecu dolžan izplačati presežek ur v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 60 odstotkov. Zaposleni v trgovini imajo namreč ob koncu leta presežke, saj se panoga sooča z velikim pomanjkanjem kadra.

Število dni dopustov se z novo pogodbo ne spreminja. Preberite, koliko letnega dopusta pripada vsakemu zaposlenemu.

Letni regres

Z januarjem 2019 se bo moral izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače. Če delodajalec izplača del regresa v nedenarni obliki, je regres 970 evrov, od tega mora v denarju izplačati najmanj 55 odstotkov tega zneska. Delodajalec je dolžan nedenarni del regresa (45 odstotkov) zagotoviti v obliki, s katero je delavcu omogočen nakup širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb.

Preberite, kaj storiti, če vam delodajalec ne izplača regresa.

Vir: rtvslo.si

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja