Go to Top

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča – še do 1. 4. 2020

Morda boste morali zavezanci plačati davek na dobiček, zaradi spremembe namembnosti zemljišča, v kolikor prodajate gradbeno zemljišče. Preverite ali je temu tako.

V kolikor bi želeli takoj izvedeti, če boste postali zavezanec in boste tudi morali plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča, potem povprašajte našo pravno službo.

Informativni izračun plače

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča

Davek na dobiček, zaradi spremembe namembnosti zemljišča je davek, s katerim se obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob prodaji štejejo za gradbena zemljišča. Davčni zavezanec je prodajalec zemljišča, ki je lahko fizična ali pravna oseba.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Obveznost plačila davka je uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ v letu 2012, obdavčene pa bodo prodaje vse do 1. 4. 2020. Po tem datumu bo davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča namreč ukinjen.

Zavezanci za davek na dobiček in plačilo tega davka niso vsi prodajalci gradbenih zemljišč. Za to morata namreč biti izpolnjena naslednja pogoja:

  • v času lastništva je prišlo do spremembe namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb in
  • od spremembe namembnosti do prodaje zemljišča je minilo manj kot 10 let.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Davčna osnova in davčna stopnja

Davčna osnova je razlika med vrednostjo zemljišča ob prodaji, zmanjšano za stroške prodaje, in vrednostjo zemljišča ob pridobitvi, povečano za stroške pridobitve.

Davčne stopnje za davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča znašajo:

  • 25 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo manj kot eno leto,
  • 15 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo eno do manj kot tri leta, in
  • 5 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo od treh let do vključno deset let.

Slovenski nepremičninski trg se je po krizi spet postavil na noge, cene pa vztrajno rastejo.

Napoved davka in odmera

Zavezanec za davek je dolžan v 15 dneh po sklenitvi pogodbe o prodaji davčnemu organu predložiti napoved za odmero davka. Napoved je potrebno predložiti na posebnem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Finančne uprave RS. Obrazcu je potrebno priložiti tudi dokazilo občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb, iz katerega mora biti razviden datum spremembe namembnosti. Potrebujete pomoč pri sklepanju pogodb? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Davčni organ davek odmeri v 30 dneh od dneva vložitve napovedi.

Pravni nasvet

Opustitev napovedi – prekršek

Za opustitev napovedi za odmero davka zakon predpisuje visoke globe. Posameznik – fizična oseba se tako lahko kaznuje z globo od 200 do 1.200 EUR. Pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pa se lahko kaznuje z globo od 2.000 do kar 75.000 EUR. Za prekršek je v tem primeru odgovorna tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki se lahko kaznuje z globo od 400 do 4.100 EUR.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected]. Svetovali vam bomo tudi glede tega, ali ste zavezanec za davek na dobiček.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja