Go to Top

Davčni obračun za tiste, ki vodijo poslovne knjige

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti oddajo vsi podjetniki, ki vodijo poslovne knjige bodisi po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva.

Za dohodek iz dejavnosti, šteje dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske in z njima povezane dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

Kdo vloži obračun?

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, sam izračunava akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v davčnem obračunu. V primerih, določenih z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerih plačuje davčni zavezanec od dohodkov iz dejavnosti, tudi davčni odtegljaj, izračuna davčni odtegljaj plačnik davka v obračunu davčnih odtegljajev.

Pripravil Jure Filip, DATA

Vir: DURS

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja