Go to Top

Davčne blagajne – poslovni prostor

Pri uporabi davčne blagajne je poslovni prostor zavezanca »vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem zavezanec stalno, občasno ali začasno izdaja račune za dobave blaga ali storitev pri gotovinskem poslovanju«.

izobraževanje

Davčne blagajne

Se še lovite? Tudi v januarju bomo izvedli seminar, kjer vam bomo povedali vse, kar morate vedeti o davčnem potrjevanju računov.

Več informacij

V odgovorih na vprašanja v zvezi z davčnim potrjevanjem računov so na Finančni upravi RS pojasnili, da morajo zavezanci, preden bodo pričeli uporabljati davčne blagajne, kot poslovni prostor označiti prostor, kjer račun natisnejo oziroma ga posredujejo kupcu oziroma kjer se račun generira in elektronsko posreduje kupci.

davčne blagajne poslovni prostor

Poslovni prostor za davčne blagajne se popiše v internem aktu in sporoči Fursu

Poslovne prostore morajo zavezanci popisati v internem aktu ter jim dodeliti tudi interne oznake. Poslovni prostor mora biti popisan najmanj do nivoja naslova. Če ima zavezanec na istem naslovu več poslovnih prostorov, lahko registrira le en poslovni prostor, ne glede na to, ali ima stavba več delov. Če se naslovi razlikujejo, pa mora registrirati več poslovnih prostorov. Lahko pa se zavezanec odloči, da bo registriral tudi več različnih poslovnih prostorov na istem naslovu (tudi če je stavba razdeljena na več delov), če želi npr. imeti kot posamezen poslovni prostor označene različne pisarne ali dele objekta.

izobraževanje

Mini blagajna po korakih

Če boste tudi po novem letu nadaljevali z uporabo vezane knjige računov, boste morali za njihov davčno potrjevanje uporabljati Mini blagajno. Pripravili smo delavnico, kjer vam po korakih predstavimo, kako jo uporabljati brez napak.

Več informacij

Na kaj morate biti pozorni, ko za namene uporabe davčnih blagajn označujete poslovni prostor?

 1. Kot poslovni prostor se v vsakem primeru označi prostor, kjer je izdan in natisnjen ali posredovan račun – to velja tudi v primerih sobodajalcev, ki izdajajo račune na eni lokaciji npr. na sedežu podjetja, sobe pa imajo na različnih naslovih, ali za spletne trgovine. Sobodajalci lahko sicer uporabljajo tudi mobilne elektronske naprave, kjer določijo tudi premične poslovne prostore.
 2. Če za vas pripravlja in izdaja račune računovodski servis, se boste morali z njimi dogovoriti, da kot poslovni prostor izdaje računa registrirajte prostore računovodskega servisa, z računovodjo pa tudi, ali izdaja račune zavezanec sam in pri tem uporabi svoje namensko digitalno potrdilo zavezanca, ali ga izdaja računovodja v imenu in za račun zavezanca s svojim namenskim digitalnim potrdilom. »Podatke o poslovnih prostorih posreduje na FURS zavezanec, ki dejansko izdaja račune,« dodatno pojasnjujejo na Fursu.
 3. Premičen poslovni prostor je lahko ali premičen objekt (stojnica, avtomobil, kombi, kiosk, idr.) ali pa sama elektronska naprava. Elektronska naprava je premičen poslovni prostor lahko le, če zavezanec računov ne izdaja v okvir premičnega objekta. Oboje velja tudi v primeru davčnega potrjevanja računov iz vezane knjige računov.
 4. Ob popisu nepremičnega poslovnega prostora potrebujete ob davčni številki zavezanca in oznaki poslovnega prostora tudi identifikacijsko oznako stavbe ali dela stavbe iz registra nepremični – številko katastrske občine, številko stavbe, številko dela stavbe in naslov, ob te pa še podatek o proizvajalcu programske opreme za davčno potrjevanje računov in datum začetka veljavnosti sporočenih podatkov. Če poročate Fursu o premičnem poslovnem prostoru, morate sporočiti tudi vrsto poslovnega prostora.
 5. Če bo vaš premični poslovni prostor vozilo, boste morali popisati vsa vozila in jim z internim aktom dodeliti oznako poslovnega prostora. Vsi avtomobili imajo lahko isto oznako poslovnega prostora ali pa ima vsak svojo.
 6. Vrste premičnih poslovnih prostorov zavezanec označi s črkami:
  A: Premičen objekt npr. prevozno sredstvo ali stojnica.
  B: Objekt na stalni lokaciji npr. stojnica na tržnici, kiosk.
  C: Posamezna elektronska naprava za izdajo računov ali vezana knjiga računov, ko zavezanec ne uporablja drugega poslovnega prostora.
 7. Če z isto davčno blagajno izdajate račune v nepremičnem poslovnem prostoru in na terenu, lahko označite oboje in dodeljujete računom številke glede na mesto izdaje, lahko pa označite enega in navedete, kje pretežno izdajate račune in zraven v internem aktu dopišete, da isto blagajno občasno uporabljate tudi na terenu oziroma v nepremičnem poslovnem prostoru.
 8. Če račune izdajate na različnih nepremičnih lokacijah (telovadnicah, koncertnih dvoranah, itn.), lahko registrirate premičen poslovni prostor z oznako A ali C ali pa, če pretežno izdajte račune v enem prostoru, pridobite podatke o nepremičnini od lastnika in registrirate nepremičen poslovni prostor.
 9. Če izdajate račune za različne dejavnosti v istem poslovnem prostoru, lahko istemu poslovnemu prostoru dodate različne oznake.

Za pripravo na obvezno uporabo je le še nekaj dni, saj bodo morali zavezanci za davčno potrjevanje računov (preverite tukaj in tukaj), z uporabo davčne blagajne pričeti 2. januarja 2016. Če svojih obveznosti še ne poznate, si morate prebrati prispevek Davčne blagajne: obveznosti po točkah.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja