Go to Top

Bruto neto plača – kako iz bruto dobimo neto?

Bruto neto plača – bruto plača je tisti znesek, ki ga ima zaposleni opredeljenega v pogodbi o zaposlitvi. Kako iz tega zneska dobimo neto plačo? Pripravili smo dva praktična primera stroška delodajalca. Kaj je bruto neto? Koliko znaša neto plača, če je znesek bruto plače 1.500 evrov? In koliko, če je znesek bruto plače 2.500 evrov?

Pretvorite vašo bruto plačo v neto z našim kalkulatorjem!

V Sloveniji imamo sistem bruto plač

V Sloveniji uporabljamo izraz bruto plače. Kako se opravi pretvorba bruto neto plače? Kaj je to? To pomeni, da delodajalec zraven neto zneska za zaposlenega plača tudi obvezne prispevke in odvede dohodnino. Plača mora biti v denarni obliki in izplačana najpozneje do 18. v mesecu. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Ob tem pa običajno zaposlenemu pripadajo še nadomestilo za malico, prevoz na delo in z dela ter službene poti. Zakonsko določeni (po ZDR-1) dodatki pri plači, ki lahko delavcu pripadajo pa so še na primer dodatek za delovno dobo, dodatek za nočno delo, dodatek za nadurno delo, dodatek za nedeljsko delo, dodatek za delo na praznik. Lahko pa delavcu pripadajo tudi še posebni dodatki za posebne obremenitve pri delu oz. zaradi neugodnih vplivov ipd. Mimogrede, če imate vprašanja glede obračuna plače ali dodatkov, ki vam pripadajo, se lahko dogovorite z našimi svetovalci za termin plačljivega strokovnega svetovanja! Naši računovodski, davčni in pravni svetovalci so vam na voljo na 01/600-1530!

Informativni izračun dohodnine

Bruto neto plača – kako iz bruto plače dobimo neto plačo?

Bruto neto – kako iz bruto plače dobimo neto plačo? Od bruto plače odštejemo prispevke za socialno varnost in akontacijo dohodnine. Na ta način dobimo znesek neto plače, ki ga zaposleni dobi nakazanega na račun. Prispevki delavca za socialno varnost se izračunavajo v višini 22,10 % od bruto plače. To so prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo in za primer brezposelnosti. Dohodnina pa se odtegne po določenih davčnih stopnjah od izračunane neto davčne osnove – ki praviloma ni enaka neto plači.

Veste, kakšen regres vam pripada v 2023?

računovodsko svetovanje

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Bruto neto plača – koliko je neto, če je bruto 1.500 evrov?

Poglejmo praktični primer bruto neto plače. Kako iz bruto dobimo neto? Koliko torej znaša neto plača, če je znesek bruto plače 1.500 evrov? Kakšen je strošek delodajalca?

v evrih
Znesek bruto plače 1.500,00
Prispevki od bruto (22,1 %) 331,50
Splošna olajšava 416,67
Davčna oz. dohodninska osnova 751,83
Akontacija dohodnine 122,51
Prispevki na bruto (16,1 %) 241,50
Celotni strošek plače delodajalca (bruto bruto) 1.741,50
Neto dohodek zaposlenega* 1.045,99
Dajatve in prispevki skupaj 695,51

*dodatno delavcu pripadata še nadomestilo za prehrano in prevoz na delo in iz dela, ob tem pa v našem praktičnem primeru nismo upoštevali tudi nobenih drugih dodatkov pri plači, ki lahko pripadajo delavcu.

Vse o normiranem s.p.

Bruto neto plača v primeru, da je bruto 2.500 evrov

Poglejmo pa še primer bruto neto plače, če je znesek bruto plače 2.500 evrov. Koliko znaša strošek delodajalca v tem primeru?

v evrih
Znesek bruto plače 2.500,00
Prispevki od bruto (22,1 %) 552,50
Splošna olajšava 416,67
Davčna oz. dohodninska osnova 1.530,83
Akontacija dohodnine 325,06
Prispevki na bruto (16,1 %) 402,50
Celotni strošek plače delodajalca (bruto bruto) 2.902,50
Neto dohodek zaposlenega* 1.622,44
Dajatve in prispevki skupaj 1.280,06

*dodatno delavcu pripadata še nadomestilo za prehrano in prevoz na delo in iz dela, ob tem pa v našem praktičnem primeru nismo upoštevali tudi nobenih drugih dodatkov pri plači, ki lahko pripadajo delavcu.

Iz primerov vidimo, da višji kot je znesek bruto plače, višji so tudi prispevki in davki. Zaradi progresivne dohodninske lestvice je osebni davek z višjo plačo obdavčen z večjim odstotkom, medtem ko je stopnja prispevkov vedno enaka, 22,1% oz. 16,1%.

Ostanite na tekočem – prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja