Go to Top

Obdavčitev nerezidentov, fizičnih oseb, v Sloveniji

Obdavčitev nerezidentov je v prvi vrsti odvisna od dejanskega statusa zavezanca, fizične osebe ter nato tudi od dohodkov, ki jih prejemajo v Sloveniji. Pomemben za obdavčitev nerezidentov je torej vir dohodka. Če je ta ustvarjen v Sloveniji potem bi moral biti obdavčeno v Sloveniji.

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Status nerezidenta

V 7. členu Zakona o dohodnini (Zdoh-2) najdemo definicijo nerezidenta, ki je praviloma tuja oseba, ki v Sloveniji biva le krajši čas ali občasno in tu nima središče svoji osebnih in ekonomskih interesov. Hkrati je potrebno poznati tudi definicijo davčnega rezidenta – to najdemo v 6. členu Zdoh-2. Podrobne opise statusov smo že predstavili v našem članku. Torej za pravilno obdavčitev nerezidentov je potrebno najprej nedvoumno ugotoviti ali je fizična oseba davčni rezident ali nerezident Slovenije.

Informativni izračun dohodnine

davčno svetovanje

Kilometrina 2022 – kakšne so torej novosti oz. spremembe?

Obdavčljivi vir dohodka nerezidenta

Davčni nerezident plačuje davke v Sloveniji v kolikor dosega dohodke, ki imajo vir v Slovenji. Največkrat je obdavčitev nerezidentov vezana na zaposlitev ali dohodke iz naslova nepremičnine. Imamo pa tudi primere obdavčitve obresti, dividend in dobičkov iz kapitala. Seveda pa je za pravilno obdavčitev nerezidentov nesporno potrebno preveriti, če so izpolnjeni tudi ostali pogoje.

Dohodek iz zaposlitve ima vir v Sloveniji, če se zaposlitev dejansko izvaja v Slovenji. Torej, če nerezident ne opravlja dela na ozemlju Slovenije, potem praviloma ta dohodek ni obdavčen v Sloveniji. Za uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja se še pred izplačilom plače predloži ustrezen obrazec. V primeru, da potrebujete pomoč pri preprečevanju dvojne obdavčitve bi vam pri tem z veseljem pomagali naši davčni svetovalci! Stopite lahko v stik z nami preko telefonske številke o1/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Dohodki od nepremičnin (najem, dobiček od odsvojitve), ki se nahajajo v Sloveniji so prav tako predmet za obdavčitev nerezidentov. Torej morajo tudi nerezidenti oddajati npr. napoved dohodkov od oddaje nepremičnin v najem. Stopnje davkov veljajo enake kot za rezidente (dohodninska lestvica, davek na kapitalske dobičke…).

Ugodnosti, ki jih prinašajo mednarodne pogodbe za nižjo obdavčitev nerezidentov, ki dosegajo dohodke z virom v Sloveniji, so:

  • preprečevanje dvojne obdavčitve v državi vira (Sloveniji), če tako določa mednarodna pogodba
  • obdavčevanje v državi vira (Sloveniji) po nižji stopnji, največkrat pri dividendah, obrestih in premoženjskih pravicah. Znižane stopnje se gibljejo med 5 in 15 odstotkov.

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Kdaj pa nerezident ne plačuje dohodnine?

Obdavčitev nerezidentov v Sloveniji pa ne pride v poštev pri:

  • dobičku od kapitala, od vrednostnih papirjev in lastniških deležev ter dohodkov investicijskih skladov (pod določnimi pogoji)
  • zaposlitve, če je delo opravljeno pri tujem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu
  • zaposlitve, če je delo opravljeno izven Slovenije (v drugi državi)
  • dohodka iz naslova opravljanja dejavnosti (razen izvajalci ali športniki ob dodatnih pogojih)
  • obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija
  • obresti na dolžniške vrednostne papirje

Veste, kakšen regres vam pripada v 2023?

Plačilo dohodnine nerezidentov

Kadar slovenski rezident izplačuje dohodek fizični osebi nerezidentu, potem izplačevalec v njegovem imenu plača dohodnino, davek že med letom. Hkrati tudi poroča na ustreznem obrazcu (npr. REK) o dohodku in davčnem odtegljaju. Obdavčitev nerezidentov pa je možno tudi drugače – če je izplačevalec tuja pravna oseba, potem mora nerezident sam napovedati dohodek zaradi pravilne odmere dohodnine v Sloveniji.

Nerezidenti zaprosijo za izdajo potrdila o plačanem davku v Sloveniji (za uveljavljanje odbitka ali oprostitve v svoji državi) preko Zahtevka za posamezno davčno leto.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja